Cesta: Projekty a aktivity » Erasmus+ Spoluprací stavebních škol k vyšší odbornosti žáků

Erasmus+ Spoluprací stavebních škol k vyšší odbornosti žáků

KA 1 - Projekt mobility osob/Odborné vzdělávání a příprava Erasmus+
Čp: 2016-1-CZ01-KA102-023238

Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí spolu s partnerskou školou Strednou odbornou školou v Považské Bystrici připravila v pořadí již druhou stáž v rámci aktivity KA 1, evropského programu vzdělávání Erasmus+.

Obě stáže byly zaměřeny na výuku montáže sádrokartónu a probíhaly v odborných učebnách partnerské školy, ale i na stavbách. V průběhu 14 dní se žáci učebních oborů Tesař, Zedník, Truhlář a Montér suchých staveb učili a zdokonalovali v práci se sádrokartonovými deskami a profily. Zvládli montáž sádrokartonových příček, včetně tmelení a povrchové úpravy stěn. Seznámili se se způsoby montáže předsazených stěn, podlah, kazetových stropů, kotvení a obkládání stavebních prvků.

V tomto roce se poprvé stáže zúčastnilo 12 žáků učebního oboru Instalatér. Program výuky je přizpůsoben tomuto oboru. Kromě znalostí montáže sádrokartonu si žáci vyzkoušeli i instalaci zařizovacích předmětů pro koupelny na sádrokartonových stěnách systémem Geberit. Získané znalosti druhého řemesla uplatní budoucí instalatéři při přestavbách bytů, rekonstrukcích koupelen a v novostavbách.

Ze strany partnerské školy je zabezpečeno pro stážisty i školení zástupci firem, odborné exkurze a praxe na stavbě. Průběh výuky byl veden podle zpracované metodiky systému ECVET. Během stáže byli žáci hodnoceni při praktické práci, ale i formou testů. Po úspěšném zvládnutí výuky získali Osvědčení o získaném vzdělání, Europass a Potvrzení o absolvování studia. Všechny znalosti a získané osvědčení absolventi ze stáže ocení při nástupu do budoucího zaměstnání.

Stáže jsou plně hrazeny z prostředků Evropské unie a tato investice do vzdělávání rozšiřuje znalosti a zručnost našich absolventů a jejich uplatnění na trhu práce.

Kromě výuky stáže umožňují navázat kontakty s žáky a učiteli partnerské školy. Blízká vzdálenost umožňuje prostřídat během stáže i doprovodné učitele z řad odborných učitelů, kteří se seznámili s kolegy partnerské školy, zázemím školy ale i formou a postupy výuky a používanými materiály.

Další hodnotou z pobytu na Slovensku byly zajištěné aktivity v průběhu týdne po výuce a během víkendu. V tomto roce jsme navštívili město Trenčín s hradem, Bojnice, Manínskou tiesnavu, Rajeckou lesnou, Čičmany.

Za bezproblémový průběh stáže bychom chtěli poděkovat řediteli SOŠ PB Ing. Kunovskému, koordinátorovi partnerské školy Mgr. Bednárovi, učitelům odborného výcviku, a skvělým zaměstnancům kuchyně a internátu.

Ing. Jaroslav Indrák
koordinátor projektu Erasmus+

Na tomto odkazu si můžete prohlédnout krátké video z kurzu:

info.spsstavvm.cz/projekty/video_kurz_povazsaka_bystrica.wmv

 

 

 

 


Aktuální akce

Prodloužení krizového opatření

od 23. ledna do 14. února 2021 »

Krizové opatření č. 13

od 11. do 22. ledna 2021 »

Kalendář pro rok 2021

sestavený z prací žáků školy »

Zrušení Dne otevřených dveří 8. 1. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu: • Jídelní lístek
 •                                                                                     
 •      
 •  
 •                                                                                                                                       
 • Home
 • Škola
 • Studium
 • Kontakt
 • EduPage
 • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz