Cesta: Domov mládeže » Dokumenty » Směrnice pro používání vlastních elektrických spotřebičů


Směrnice pro používání vlastních elektrických spotřebičů

Žáci ubytovaní na DM mohou používat vlastní spotřebiče za následujících podmínek:

1. Spotřebič odpovídá bezpečnostním předpisům a normám platným v ČR a je doložen platnou kvalifikovanou revizní zprávou, jejíž platnost žák (zákonný zástupce) po dobu užívání pravidelně obnovuje.

2. Provoz spotřebiče neohrožuje a neruší ostatní ubytované (typově max. do 20W).

3. O provoz spotřebiče žák (zákonný zástupce žáka) požádá písemně a tuto žádost schválí skupinový vychovatel.

4. Žák dodržuje podmínky, které mu byly pro provoz spotřebiče určeny skupinovým vychovatelem.

5. Je zakázáno používat el. vařiče, varné konvice, přímotopy, infrazářiče, prodlužovací kabely, přídavné roztrojky do zásuvek a další spotřebiče s velkým příkonem, u nichž je povrchová teplota přístupných částí tak vysoká, že může způsobit požár.

6. Žáci (zákonní zástupci) žádají o povolení individuálně, na dobu nejvýše jednoho školního roku. Povolení může být kdykoliv odvoláno.

7. Všechny povolené spotřebiče, které si žáci pro vlastní používání na pokojích pořídí, jsou považovány za nadstandardní vybavení, které žák ke svému pobytu na DM bezprostředně nepotřebuje, a proto DM nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

8. Žáci mají denně přístup k internetovému připojení na svých pokojích – vlastní počítače. Dále slouží k dennímu užívání pro každou výchovnou skupinu na společenských místnostech televizory, v mini - kuchyních vařiče, mikrovlnné trouby, lednice, varné konvice.

9. Žák (zákonný zástupce) plně zodpovídá za škody, které jeho spotřebiče způsobí při zapůjčení další osobě.

10. Provoz všech povolených spotřebičů je zakázán v době 21.50 – 6.30 hod.

 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA 
ředitelka školy


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek