Cesta: Domov mládeže » Akce Domova mládeže » Velikonoční beránek pro Charitu


 

 

Velikonoční beránek pro charitu

V úterý 2. 4. 2019 se naši žáci zapojili do záslužné činnosti. Pekli velikonoční beránky pro neziskovou organizaci Charita Valašské Meziříčí. Šest nadšených žáků ubytovaných na internátě si udělalo čas a šli spolu s vychovatelkou Domova mládeže do prostor Charity, kde upekli a nazdobili velikonoční beránky. Beránci se prodali na Velikonočním jarmarku Valašské Meziříčí dne 5. 4. 2019. Výtěžek z prodeje se použil pro charitativní účely.

 

Všichni byli moc šikovní, jak při pečení, tak při zdobení 

Iva Halaštová, Irena Cmerková, vychovatelky

 

 

 

 

 


Aktuální akce

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí – A4, SA4, T4, NS2, Z2

pro podzimní zkušební období 2020 »

Termíny zkoušek PČ a ústních zkoušek SČ MZ

pro podzimní zkušební období 2020 »

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz