Cesta: Domov mládeže » Akce Domova mládeže » Sebeobrana pro děvčata II.


Sebeobrana pro děvčata II.

Dne 18. 11. 2019 V 19.00 hod. proběhla na Domově mládeže opět Sebeobrana pro děvčata všech ročníků, a to pod vedením dvou strážníků městské policie Valašské Meziříčí.

Naučili nás, jak se bránit při napadení, jak se vyhnout ranám, nebo jak se dostat ze sevření. Užili jsme si spoustu srandy a dostali jsme i malou odměnu. Už se těšíme na pokračování.

Natálie Štrbková, studentka

 

 

 

 


Aktuální akce

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí – A4, SA4, T4, NS2, Z2

pro podzimní zkušební období 2020 »

Termíny zkoušek PČ a ústních zkoušek SČ MZ

pro podzimní zkušební období 2020 »

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz