Cesta: Domov mládeže » Akce Domova mládeže » Beseda se strážníkem Městské policie Valašské Meziříčí


Beseda se strážníkem Městské policie Valašské Meziříčí

Dne 26. 11. 2019 nás navštívil strážník městské policie Pavel Kachtík. Říkal nám o problémech s návykovými látkami u mladistvých. Měli jsme možnost si vyzkoušet simulační brýle, které navozují opilost nebo simulují účinek návykových látek. Nebylo to vůbec jednoduché, něco vzít ze stolu, protože brýle navozují mimo jiné stav změněného prostorového vnímání a změnu hloubky vidění a vnímání vzdálenosti, dezorientace apod. Seznámil nás také se základním vybavením městského policisty a v některých případech jsme měli možnost si něco z toho vyzkoušet. Dýchali jsme i do alkoholtestru, nikdo nenadýchal a s touto dobrou zprávou jsme ukončili naše sezení.   

Marek Lukáš a Petr Závorka

 

 

 

 

 


Aktuální akce

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí – A4, SA4, T4, NS2, Z2

pro podzimní zkušební období 2020 »

Termíny zkoušek PČ a ústních zkoušek SČ MZ

pro podzimní zkušební období 2020 »

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz