Cesta: Domov mládeže » Akce Domova mládeže » Beseda s Václavem Moravcem


Beseda s Václavem Moravcem na téma:

Dezinformace a jak se jim bránit

Dne 11. 10.2018 jsme se zúčastnili přednášky českého redaktora, moderátora a vysokoškolského učitele, který se dlouhodobě věnuje teoretické reflexi médií, Václava Moravce. Téma bylo velice zajímavé a v dnešní době aktuální „Dezinformace a jak se jim bránit“.  Povídání redaktora bylo barvité a poutavé. Poodkryl i zákulisí příprav a výběru hostů do svých pořadů „Fokus“ a „Otázky Václava Moravce. Tato beseda byla pro nás obohacující svými tématy, atmosférou a nekonvenčním přístupem moderátora.   

Za kolektiv vychovatelů DM Eva Šrámková

 

 

 


Aktuální akce

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí – A4, SA4, T4, NS2, Z2

pro podzimní zkušební období 2020 »

Termíny zkoušek PČ a ústních zkoušek SČ MZ

pro podzimní zkušební období 2020 »

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz