Cesta: Domov mládeže » Akce Domova mládeže » Běh do schodů


Běh do schodů

Jsme větší sportovci, než si myslíte. Pod vedením vychovatele pro sportovní činnost pana Bc. Vaigla jsme v deštivých dnech minulého týdne nelenili, ale uspořádali jsme na domově mládeže běh do schodů. Jak jistě víte, jsou to tři patra!!!

Žák s nejlepším výkonem večera je Tom Hromada, který schody pokořil za neuvěřitelných 14:45 vteřin.  Nutno ale dodat, že tohle byla jen první část a ještě tento týden plánujeme běh druhý, aby měli všichni žáci šanci zapojit se. A kdo ví, třeba ještě pokořit první místo.

Pavel Vaigl

 


Aktuální akce

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí – A4, SA4, T4, NS2, Z2

pro podzimní zkušební období 2020 »

Termíny zkoušek PČ a ústních zkoušek SČ MZ

pro podzimní zkušební období 2020 »

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz