Cesta: Vzdělávání dospělých » Svářečská škola


SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA plastů při SPŠ stavební Valašské Meziříčí č. 7

je certifikovaná Českou společností pro svařování produktů (ČSSP).

 

PŘEZKOUŠENÍ SVÁŘEČŮ (periodické školení svářečů)

aktualizováno 13. 6. 2021, dle MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN

(plné znění níže v příloze)

se uskuteční v termínu 15. června 2021

(zahájení školení bude v 7:30, prezence je 30 minut před začátkem školení)

Účastník vzdělávání musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19, prokázat to musí před zahájením akce:

a) platným lékařským dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (180 dní);

b) dokladem o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu, který není starší 72 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb;

c) dokladem o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb;

d) certifikátem MZČR (jinou zemí EU) o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, v případě aplikace jedné dávky očkovací látky (po 14 dnech), u dvoudávkové očkovací látky (po aplikaci první dávky po 22 dnech).

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou o sobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

 

Dále účastník musí mít po celou dobu školení ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor.

Prosím sledujte aktuálně vydaná Mimořádná opatřená MZČR, podmínky se mohou měnit.

 

1. PŘEZKOUŠENÍ SVÁŘEČŮ, periodické školení svářečů,

svařování plastových trubek polyfuzí Z-U/2.1.1.12, svařování na tupo Z-U/3.1.2.11 a v případě zájmu i dalších metod níže uvedených:

• termín: 9. března 2021 (úterý),

• cena/účastník: 908 Kč za jednu metodu, 1513 Kč za dvě metody, 1997 Kč za tři a více metod (ceny jsou včetně DPH),
• místo: SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Vrbenská 234, 757 01 Valašské Meziříčí,
• čas zahájení: v 7:30 (prezence účastníků je 30 minut před začátkem).


2. ZÁKLADNÍ KURZ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ,

svařování plastových trubek polyfuzí Z-U/2.1.1.12 a svařování na tupo Z-U/3.1.2.11:
• zahájení kurzu: 6. ledna 2021

 

3. ZÁKLADNÍ KURZY SVÁŘEČŮ PLASTŮ A DOŠKOLOVACÍ KURZY - periodické školení svářečů,

lze při větším počtu zájemců a po vzájemné dohodě organizovat individuálně. Aktuální nabídka kurzu včetně značení základních a doškolovacích kurzu je uvedena níže:

  • — Z-U/2.1.1.12: kurz pro svařování trubek z materiálu PP o průměru dn do 40 mm, horkým tělesem polyfúzí,
  •  Z-U/2.1.2.12: kurz pro svařování trubek z materiálu PP o průměru dn 50 - 110 mm, horkým tělesem polyfúzí,
  • — Z-U/3.1.2.11: kurz pro svařování trubek z materiálu PE, PB o průměru dn od 50 do 110 mm, horkým tělesem na tupo,
  • — Z-U/3.1.3.11: kurz pro svařování trubek z materiálu PE, PB o průměru dn od 20 do 315 mm, horkým tělesem na tupo,
  • — Z-U/3.1.3.21: kurz pro svařování trubek z materiálu PE, PB o průměru dn od 20 do 315 mm, elektrosvařováním  objímkou,
  • — Z-U/3.1.3.22: kurz pro svařování trubek z materiálu PE, PB o průměru dn od 20 do 315 mm, elektrosvařováním  sedlem.

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY:

Technolog svařování plastů:
Jiří Stříteský - učitel OV, e-mail: stritesky@spsstavvm.cz, tel.: 571 166 262

Svářečský praktik pro plasty:
Bc. Pavel Hurtík - učitel OV, e-mail: hurtik@spsstavvm.cz, tel.: 571 166 262

 

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM PODÁ:

Mgr. Miroslav Barabáš - zástupce ředitelky pro odbornou praxi a metodik CŽU,

e-mail: barabas@spsstavvm.cz, tel.: 571 612 118, mob.: 728 831 633

 

Přihláška do základních a doškolovacích kurzů je ke stažení níže:


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení (distanční studium)

pro školní rok 2021/2022 »

Úspěchy našich žáků v soutěžích

ve školním roce 2020/2021 »

Informace k provozu školy

od 1. 9. 2021 »

Testování žáků na začátku školního roku 2021/2022

a platné mimořádné opatření MZ ČR »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek