Cesta: Aktuality » Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

Zveřejněno 19. 5. 2023

Č. j. SPŠSVM/1042/2023

Žádáme přijaté žáky, aby do 2. 6. 2023 doručili osobně nebo poštou do školy zápisový lístek.

Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

ID žáka bylo všem sděleno v informačním dopise, potvrzujícím přijetí přihlášky

 

Seznam přijatých uchazečů na učební obory:

 

 

Malíř a lakýrník Montér suchých staveb Tesař Zedník
ID uchazeče ID uchazeče ID uchazeče ID uchazeče
426 436 434 428
427 435 429
440 437 431
441 439 438 

 

 

 

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Zahájení školního roku pro maturitní obory

v pondělí 4. 9. 2023 v 8.00 hod. »

Rozloučení se školním rokem 2022/23

a už se těšíme na prázdniny,... »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2023/2024 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek