Cesta: Aktuality » Volno ředitelky školy


Volno ředitelky školy – 12. 4. 2024
pro žáky MO (1.–3. ročník) a UO teorie (1.–2. ročník),
Odborný výcvik UO probíhá běžným způsobem

Ředitelka školy vyhlásila v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, volný den pro žáky v termínu 12. 4. 2024 z důvodu konání Jednotných přijímacích zkoušek a s nimi související kapacitou učeben.

 

Volno ředitelky školy – 15. 4. 2024
pro žáky MO a UO teorie,
Odborný výcvik UO probíhá běžným způsobem

Ředitelka školy vyhlásila v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, volný den pro žáky v termínu 15. 4. 2024 z důvodu konání Jednotných přijímacích zkoušek a s nimi související kapacitou učeben.

 

Volno ředitelky školy – 3. 5. 2024
pro všechny žáky včetně Odborného výcviku

Ředitelka školy vyhlásila v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, volný den pro žáky v termínu 3. 5. 2024 z důvodu konání didaktických testů z českého jazyka a praktické maturitní zkoušky distančního vzdělávání.

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek