Cesta: Aktuality » Třídní schůzky s rodiči


Třídní schůzky s rodiči (zákonnými zástupci):


Učební obory a nástavba (Komenského) – středa 7. 11. 2018 od 15.00 hod


Studijní obory (Máchova) – čtvrtek 15. 11. 2018 od 15.30 do 17.00 hod


  • informace o prospěchu a chování
  • odborné exkurze
  • sportovní a kulturní akce
  • organizace školního roku
  • další informace o tříděRychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
urban@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz