Cesta: Aktuality » „Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty SPŠ stavebních


„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních

Soutěž vyhlášená firmou Firma Wienerberger s.r.o. je určena studentům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních na území České republiky a je vyhlašována pro dvě soutěžní kategorie:
I. projekt rodinného domu (studenti 3. ročníků)
II. projekt občanské a bytové stavby (studenti 4. ročníků)

V rámci soutěže je zavedeno speciální ocenění:

I. nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů TONDACH (studenti 3. ročníků)
II. nejlepší projekt občanské a bytové stavby s použitím produktů TONDACH (studenti 4. ročníků)

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu přihlášených projektů nebo nedostatečné kvality přihlášených projektů toto speciální ocenění neudělit.

Soutěž se vyhlašuje jako neanonymní, konstrukční a dvoukolová.
V 1. kole budou posuzovány všechny přihlášené soutěžní práce odpovídající pravidlům soutěže a budou vyhlášeny vždy tři vítězné práce v každé soutěžní kategorii a za každou školu (Porotherm). Zároveň bude v rámci speciálního ocenění vyhlášen jeden vítězný projekt s použitím produktů TONDACH v každé soutěžní kategorii na každé škole (TONDACH). Výběr vítězných prací 1. kola provedou společně zástupci jednotlivých škol (ředitel školy nebo jeho zástupce a příslušný odborný pedagog) se zástupci společnosti Wienerberger s.r.o..
Do 2. kola postoupí tři vítězné práce z 1. kola v každé soutěžní kategorii a za každou školu (Porotherm) a jedna vítězná práce v každé soutěžní kategorii a za každou školu (TONDACH). Z těchto budou vybrány tři vítězné projekty pro každou ze dvou soutěžních kategorií (Porotherm) a jeden vítězný projekt s použitím produktů TONDACH v každé ze dvou soutěžních kategorií (TONDACH). Výběrem prací v 2. kole se bude zabývat odborná porota.

Soutěž probíhá od 30. 10. 2023 do 30. 9. 2024 následovně:
• vyhlášení soutěže 30. 10. 2023
• odevzdání soutěžních prací:
- kategorie občanské a bytové stavby (4. ročníky) vč. speciálního ocenění: do 19. 4. 2024
- kategorie rodinné domy (3. ročníky) vč. speciálního ocenění: do 10. 5. 2024
• vyhodnocení soutěžních prací v 1. kole: do 31. 5. 2024
• vyhlášení výsledků 1. kola: do 7. 6. 2024
• odevzdání grafických panelů u oceněných projektů v 1. kole do 28. 6. 2024
• vyhlášení výsledků 2. kola: nejpozději do 30. 9. 2024
• ceny za oceněné projekty budou vyplaceny nejdéle do 50 dnů ode dne vyhlášení výsledků v 1.kole a do 30 dnů po slavnostním předání diplomů ve 2. kole

Další informace, zejména rozsah a formát práce, kritéria hodnocení a ceny, jsou uvedeny v příloze.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Odborná exkurze do VŠB a Dolních Vítkovic

zpráva z exkurze žáků třídy TS3 »

Bridge Builder Contest 2024

informace o soutěži »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek