Cesta: Aktuality » Odborná exkurze třídy KTsZ2 a K3


Odborná exkurze žáků třídy KTsZ 2, K 3 v Praze 

 

Ve dnech 15. a 16. února 2024 se uskutečnila odborná exkurze žáků 2.ročníku - oborů klempíř, tesař a zedník do Prahy. 

Exkurze byla naplánována při příležitosti konání veletrhu FOR-stav Praha 2024 – FOR PASIV, FOR WOOD, STŘECHY PRAHA 2024, kterého se účastnila řada firem, jejichž výrobky nebo prodejní sortiment souvisí právě s výše vyjmenovanými obory. Vzhledem k tomu, že akce byla plánována jako dvoudenní se společným ubytováním v hotelu Pivovar, byl celý program prvního dne doplněn komentovanou prohlídkou v návštěvnickém centru České národní banky s velmi zajímavým výkladem a prohlídkou podzemní trezorové místnosti s druhou největší zlatou mincí na světě. 

V podvečerních hodinách jsme absolvovali procházku Prahou po trase palác Kinských, Loreta, Hradčanské náměstí, 1. a 2. nádvoří Hradu, chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Nerudova ulice, Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí, na kterém bylo možno prohlédnout si architekturu zajímavých budov hlavního města.  

Program druhého dne začal návštěvou Národního technického muzea na Letné. V jedné z největších muzejních budov u nás jsou v 16 stálých expozicích a krátkodobých výstavách na 7 patrech k vidění sbírky muzea z mnoha oborů technické a průmyslové historie i současnosti. Budova muzea od architekta Milana Babušky ze 40 let 20. století je kulturní památkou.  

Na odpolední hodiny byla domluvena prohlídka Národního divadla. Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka na rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém Městě je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi, jak z hlediska obecně národně kulturního a historického, tak i z hlediska čistě architektonického. Žáci měli možnost si tento významný historický objekt prohlédnout za doprovodu průvodce od základů až po střešní konstrukci. 

Zakončení programu proběhlo formou pěší procházky po trase Národní třída – Staroměstské náměstí – Václavské náměstí – Hlavní nádraží, odkud jsme společně odjeli směrem k domovu. 

Podle reakcí zúčastněných žáků byla exkurze přínosná odborně, zajímavá svým obsahem i navštívenými místy 

Ing. Milena  Bryolová – třídní učitelka KTsZ 2 

 

 

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek