Cesta: Aktuality » Odborná exkurze do VŠB a Dolních Vítkovic


Odborná exkurze VŠB A DOLNÍ VÍTKOVICE Ostrava – 15. 5. 2024

Cílem jednodenní odborné exkurze bylo ukázat našim „čistým stavařům“ – deseti studentům třídy TS3 zaměření S něco z praxe, o čem se učí v hodinách Stavebních konstrukcí hlavně teoreticky.

Navštívili jsme VŠB Fakultu stavebních konstrukcí v Ostravě Porubě – Experimentální a diagnostické stavební centrum, laboratoř geotechniky s využitím 3D skenování staveb a ateliéry architektury.

Mohli jsme vidět řadou zkušebních zařízení, které umožňují provádět statické a dynamické zatěžovací zkoušky stavebních dílců. Zkušební vzorky na bázi dřeva, oceli, betonu nebo kompozitů je možné osadit snímači dráhy pro záznam deformací a posunů a také tenzometrickými čidly. Špičkové vybavení umožňuje řešit i specializované zkoušky únavy, trvanlivosti a životnosti konstrukcí. To vše nás zajímalo a doplní to studentům teoretické informace z výuky.

Dále jsme se přemístili do oblasti Dolních Vítkovic, kde jsme měli domluvenou druhou část odborné exkurze. Ta byla zaměřena na výrobu železa a oceli včetně historických souvislostí. Absolvovali jsme Vysokopecní prohlídkový okruh s odborným výkladem. Rozsáhlý areál Dolních Vítkovic s řadou zvláštních ocelových konstrukcí, jsme měli možnost vidět z nadhledu věže Bolt Tower, vysoké 80 metrů. Je to výjimečný soubor revitalizovaných industriálních objektů zapsaný v seznamu Evropského kulturního dědictví UNESCO.

Ing. Miroslava Pavelková

 

 

 

 


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek