Cesta: Aktuality » Archív » Zednické klání 2024


ZEDNICKÉ KLÁNÍ 2024, druhé místo

Dne 11. dubna 2024 se konal 2. ročník soutěže odborných dovedností žáků učebních oborů Zedník s názvem „ZEDNICKÉ KLÁNÍ“, kterou vyhlásil a organizoval CECH ZEDNÍKŮ České republiky, z. s. a kterou pořádala Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený pruh.

Do soutěžního klání se zapojilo pět moravských odborných škol, za naši školu se soutěže zúčastnil tým ve složení Petr Kováč (1. ročník), Marek Straděj (2. ročník) a Tomáš Bartošík (3. ročník). Naši žáci se umístili na 2. místě, čímž si zajistili postup do finále, které se bude opět konat v Praze, a to 15. až 16. května 2024. Žáky na soutěž připravovali pedagogové školy Bc. Stanislav Mrázek a Miroslav Ondruš.

Soutěže se účastnila tříčlenná družstva žáků oboru vzdělávání Zedník, za každý ročník byl vybrán jeden zástupce. Soutěžní úkol spočíval v „imitaci“ založení v napojení dvou stěn stavby, navíc uprostřed jedné stěny byl zadán malý stavební otvor. Vzhledem k jednoduché opracovatelnosti a tvarovatelnosti stavebního materiálu Ytong, bylo posledním úkolem vytvořit šikminu ve zdivu na jedné straně a zaoblení na straně druhé, a to vše dle stavebního výkresu.

Výsledky práce žáků, pak posuzovala odborná porota. V hodnocení se zaměřila především na rozměrovou přesnost, dodržení rovinnosti, svislosti a úhlů, velikost spár a jejich promaltování, vazbu zdiva a používání nářadí. Dalším z hodnotících parametrů byl celkový vizuální vzhled.

Uvedeným žákům náleží poděkování za úspěšnou reprezentaci školy a poděkování rovněž patří pedagogům školy za vynikající přípravu žáků na soutěž. Dále děkujeme Cechu zedníků ČR, z. s. a Akademii řemesel Praha – SŠT Zelený pruh za poskytnutou fotodokumentaci.

 

 

 

 


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek