Cesta: Domov mládeže » Akce Domova mládeže


Bowling

Odpočinek při uzavírání známek :-) Více informací »Moderní domy světové architektury II.

Opět jsme navštívili besedu o moderní architektuře pořádanou Muzejním a galerijním centrem Valašské Meziříčí. Více informací »


Turistický výlet na Vrchovinu

Studenti ubytovaní na DM při SPŠS Valašské Meziříčí udělali něco pro své zdraví. 18. dubna vyrazili na turistickou procházku, kterou završili opékáním špekáčků. Odměnou jim byly krásné výhledy na valašskou krajinu. Více informací »


Ukliďme Česko 2018

ve čtvrtek 5. dubna jsme se přidali k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". Více informací »


Seminář Dům jako forma prezentace

Kurátorka architektury Karolína Juřicová představila funkcionalistické vily z první poloviny 20. století, zúčastnili se i naši žáci. Více informací »


Konverzace v AJ

Žáci DM přivítali na své půdě Belgičana Robina Bosschaerta Více informací »


Pustevny na běžkách

Studentky SPŠ stavební Valašské Meziříčí ubytované na DM vyrazily na Pustevny Více informací »


Přátelská setkání v sálové kopané

Zimní halové střetnutí ve fotbale žáků z DM při SPŠ stavební VM proti borcům z internátu při SŠ pro sluchově postižené Více informací »


„Je s námi konec?“ akce na DM

ve čtvrtek 8. prosince se promítal dokument Leonarda DiCapria Více informací »


Mikulášský rej na "stavebce"

Mikuláš

V předvečer svatého Mikuláše navštívil SPŠ stavební Valašské Meziříčí Svatý Mikuláš s knihou hříchů. Mikuláš byl obklopen anděly a houfem čertů. Připomněli jsme studentům i pedagogům období raného dětství, a také to, že začíná adventní čas. Více informací »


Aktuální akce

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí – A4, SA4, T4, NS2, Z2

pro podzimní zkušební období 2020 »

Termíny zkoušek PČ a ústních zkoušek SČ MZ

pro podzimní zkušební období 2020 »

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz