Cesta: Úřední deska » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Technická zařízení budov


Informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace se ruší původně plánovaná prezenční schůzka s rodiči žáků 1. ročníku maturitních oborů.

Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách školy v pátek 28. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení,
vedení školy


Výsledky 1. kola přijímacího řízení, obor Technická zařízení budov
pro školní rok 2020/2021, denní studium

Zveřejněno 16. 6. 2020, aktualizováno 19. 6. 2020

Č. j. SPŠSVM/0968/2020

Žádáme přijaté žáky, aby do 23. 6. 2020 doručili osobně nebo poštou do školy zápisový lístek.

Přijatí žáci si mohou své „Výpisy výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky“ vyzvednout osobně, nepřijatým uchazečům je zašleme poštou s rozhodnutím o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá.

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Evidenční čísla žáka byla uchazečům o studium zaslána v pozvánce k přijímací zkoušce, resp. v informačním dopisu.

Při jakýchkoliv dotazech neváhejte ihned kontaktovat naši školu.

Kontaktní údaje pro studijní obory:
sekretariát:  571 751 011,
           mob. 603 827 244, 733 718 580
e-mail:  skola@spsstavvm.cz
Uvítáme i vaši osobní návštěvu.

Počet přijatých žáků se bude průběžně zvyšovat v závislosti na konkrétním počtu odevzdaných zápisových lístků. Proto doporučujeme všem prozatím nepřijatým uchazečům (pod čarou), kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají o obor zájem, aby sledovali vývoj výsledků přijímacího řízení i nadále a vyčkali několik dní s odevzdáním zápisového lístku (zákonný termín odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků – tedy 23. 6. 2020), neboť pravděpodobně ještě dojde k posunu hranice přijatých a nepřijatých uchazečů směrem dolů.

Minimální počet bodů za jednotné testy pro přijetí žáka byl 30 (viz kritéria přijetí uchazeče).

PořadíEvidenční
číslo uchazeče
Celkový počet bodů v přijímacím řízeníJednotná přijímací zkouškaVýsledek
přijat/
nepřijat
Celkem
bodů
CJ MA
1.      010             146 87 43 44 přijat
2.      051             135 77 44 33 přijat
3.      053             127 75 38 37 přijat
4.      084             127 78 40 38 přijat
5.      029             125 76 38 38 přijat
6.      073             121 75 42 33 přijat
7.      020             118 72 32 40 přijat
8.      104             118 81 37 44 přijat
9.      076             113 81 39 42 přijat
10.      183             105 50 29 21 přijat
11.      226             104 62 28 34 přijat
12.      034             103 51 28 23 přijat
13.      217             103 57 36 21 přijat
14.      214             101 71 38 33 přijat
15.      017             101 66 38 28 přijat
16.      136             96 62 34 28 přijat
17.      040             95 55 26 29 přijat
18.      157             95 54 34 20 přijat
19.      097             94 66 35 31 přijat
20.      210             93 55 39 16 přijat
21.      102             93 58 34 24 přijat
22.      045             93 70 30 40 přijat
23.      121             92 58 27 31 přijat
24.      093             92 64 33 31 přijat
25.      180             90 47 26 21 přijat
26.      049             90 44 29 15 přijat
27.      118             90 71 35 36 přijat
28.      071             89 55 31 24 přijat
29.      124             89 69 37 32 přijat
30.      224             88 56 25 31 přijat
31.      004             88 56 37 19 přijat
32.      114             87 52 23 29 přijat
33.      044             86 46 30 16 přijat
34.      091             81 44 24 20 přijat
35.      215             80 43 27 16 přijat
36.      177             79 45 26 19 přijat
__________________________________________________________________________
37.      158             79 54 33 21 nepřijat
38.      024             79 66 23 43 nepřijat
39.      070             76 45 24 21 nepřijat
40.      111             76 44 28 16 nepřijat
41.      113             75 55 31 24 nepřijat
42.      208             74 58 30 28 nepřijat
43.      234             71 52 33 19 nepřijat
44.      096             70 39 21 18 nepřijat
45.      159             70 41 27 14 nepřijat
46.      115             70 47 29 18 nepřijat
47.      061             68 60 38 22 nepřijat
48.      209             65 37 23 14 nepřijat
49.      178             65 46 29 17 nepřijat
50.      062             64 53 28 25 nepřijat
51.      167             62 44 26 18 nepřijat
52.      030             58 44 25 19 nepřijat
53.      232             56 36 27 9 nepřijat
54.      189             55 45 23 22 nepřijat
55.      012             55 35 19 16 nepřijat
56.      100             55 45 22 23 nepřijat
57.      125             54 37 21 16 nepřijat
58.      069             53 31 24 7 nepřijat
59.      038             52 47 20 27 nepřijat
60.      035             48 40 26 14 nepřijat
61.      131             40 32 14 18 nepřijat
62.      200             40 31 22 9 nepřijat
63.      154             74 66 34 32 nepřijat (ostatní kritéria)
64.      185             68 28 15 13 nepřijat
65.      175             51 41 22 19 nepřijat (ostatní kritéria)
66.      140             48 43 27 16 nepřijat (ostatní kritéria)
67.      072             42 34 18 16 nepřijat (ostatní kritéria)
68.      141             35 0 0 0 nepřijat
69.      245             35 38 25 13 nepřijat (ostatní kritéria)Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz