Cesta: Úřední deska » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (všechna zaměření)


Informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace se ruší původně plánovaná prezenční schůzka s rodiči žáků 1. ročníku maturitních oborů.

Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách školy v pátek 28. 8. 2020.

Děkujeme za pochopení,
vedení školy

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní vzdělávací programy
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství (S),
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura (A),
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru (D)
pro školní rok 2020/2021, denní studium

Zveřejněno 16. 6. 2020, aktualizováno 19. 6. 2020

Č. j. SPŠSVM/0968/2020

Žádáme přijaté žáky, aby do 23. 6. 2020 doručili osobně nebo poštou do školy zápisový lístek.

Přijatí žáci si mohou své „Výpisy výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky“ vyzvednout osobně, nepřijatým uchazečům je zašleme poštou s rozhodnutím o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá.

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Evidenční čísla žáka byla uchazečům o studium zaslána v pozvánce k přijímací zkoušce, resp. v informačním dopisu.

Při jakýchkoliv dotazech neváhejte ihned kontaktovat naši školu.

Kontaktní údaje pro studijní obory:
sekretariát:  571 751 011,
           mob. 603 827 244, 733 718 580
e-mail:  skola@spsstavvm.cz
Uvítáme i vaši osobní návštěvu.

Počet přijatých žáků se bude průběžně zvyšovat v závislosti na konkrétním počtu odevzdaných zápisových lístků. Proto doporučujeme všem prozatím nepřijatým uchazečům (pod čarou), kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají o obor zájem, aby sledovali vývoj výsledků přijímacího řízení i nadále a vyčkali několik dní s odevzdáním zápisového lístku (zákonný termín odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků – tedy 23. 6. 2020), neboť pravděpodobně ještě dojde k posunu hranice přijatých a nepřijatých uchazečů směrem dolů.

Minimální počet bodů za jednotné testy pro přijetí žáka byl 30 (viz kritéria přijetí uchazeče).

PořadíEvidenční
číslo uchazeče
Školní
vzdělávací
program
Celkový počet bodů v přijímacím řízeníJednotná přijímací zkouškaVýsledek
přijat/
nepřijat
Celkem
bodů
CJ MA
1.       086       S       149 95 45 50 přijat
2.       011       S       146 87 43 44 přijat
3.       220       A       140 88 47 41 přijat
4.       145       A       138 90 45 45 přijat
5.       150       A       136 81 41 40 přijat
6.       065       A       136 85 39 46 přijat
7.       052       S       135 77 44 33 přijat
8.       228       D       133 81 37 44 přijat
9.       080       A       130 78 37 41 přijat
10.       001       A       128 76 41 35 přijat
11.       085       S       127 78 40 38 přijat
12./13.       077       A       125 67 31 36 přijat
12./13.       078       D       125 67 31 36 přijat
14.       107       A       124 75 40 35 přijat
15.       242       D       124 78 41 37 přijat
16.       229       D       123 77 42 35 přijat
17.       031       A       120 68 41 27 přijat
18./19.       203       A       119 82 35 47 přijat
18./19.       204       D       119 82 35 47 přijat
20.       211       A       118 66 41 25 přijat
21.       048       A       118 75 35 40 přijat
22./23.       155       A       116 79 42 37 přijat
22./23.       156       D       116 79 42 37 přijat
24.       186       A       115 63 39 24 přijat
25.       013       S       115 69 32 37 přijat
26.       028       D       114 62 41 21 přijat
27.       194       D       114 77 45 32 přijat
28./29.       127       A       112 69 36 33 přijat
28./29.       126       D       112 69 36 33 přijat
30.       163       D       109 60 29 31 přijat
31.       063       A       108 65 39 26 přijat
32.       142       D       108 68 42 26 přijat
33.       130       A       108 68 40 28 přijat
34.       161       D       108 68 35 33 přijat
35.       207       A       106 69 33 36 přijat
36.       090       D       106 75 42 33 přijat
37.       138       S       105 53 30 23 přijat
38.       184       A       105 50 29 21 přijat
39./40.       172       A       105 59 32 27 přijat
39./40.       171       S       105 59 32 27 přijat
41.       098       A       105 72 35 37 přijat
42.       064       A       104 58 38 20 přijat
43.       016       D       104 61 35 26 přijat
44./45.       015       A       104 61 29 32 přijat
44./45.       014       S       104 61 29 32 přijat
46.       225       D       104 62 28 34 přijat
47.       043       S       104 70 27 43 přijat
48.       218       A       103 57 36 21 přijat
49./50.       213       A       102 52 29 23 přijat
49./50.       212       S       102 52 29 23 přijat
51.       025       A       102 65 33 32 přijat
52.       075       D       101 61 39 22 přijat
53.       018       S       101 66 38 28 přijat
54.       195       D       100 60 38 22 přijat
55.       067       S       99 65 33 32 přijat
56.       193       A       99 71 31 40 přijat
57.       066       A       98 67 31 36 přijat
58.       026       A       98 67 34 33 přijat
59.       074       A       96 50 33 17 přijat
60.       223       D       96 62 33 29 přijat
61./62.       042       A       96 50 25 25 přijat
61./62.       041       D       96 50 25 25 přijat
63.       137       D       96 62 34 28 přijat
64./65.       132       A       95 58 33 25 přijat
64./65.       133       D       95 58 33 25 přijat
66./67       022       A       95 67 41 26 přijat
66./67       023       D       95 67 41 26 přijat
68.       243       D       94 51 32 19 přijat
69./70.       110       A       93 50 34 16 přijat
69./70.       109       D       93 50 34 16 přijat
71.       103       S       93 58 34 24 přijat
72.       240       A       92 64 35 29 přijat
73.       122       A       92 58 27 31 přijat
74.       094       A       92 64 33 31 přijat
75.       238       A       92 61 31 30 přijat
76.       179       S       90 47 26 21 přijat
77.       050       S       90 44 29 15 přijat
78.       205       D       90 71 28 43 přijat
79./80.       247       A       90 60 26 34 přijat
79./80.       248       D       90 60 26 34 přijat
81.       227       A       90 65 36 29 přijat
82./83.       152       A       88 39 19 20 přijat
82./83.       153       S       88 39 19 20 přijat
84.       162       S       88 54 30 24 přijat
85.       005       A       88 56 37 19 přijat
86./87.       056       A       88 63 29 34 přijat
86./87.       057       D       88 63 29 34 přijat
88.       239       A       87 44 25 19 přijat
89.       006       D       87 59 39 20 přijat
90.       123       A       86 52 32 20 přijat
91.       206       D       86 64 39 25 přijat
92./93.       082       A       85 54 30 24 přijat
92./93.       083       D       85 54 30 24 přijat
94.       003       D       85 60 33 27 přijat
95.       119       A       85 63 33 30 přijat
96./97.       182       A       85 51 24 27 přijat
96./97.       181       D       85 51 24 27 přijat
98./99.       134       A       84 56 31 25 přijat
98./99.       135       D       84 56 31 25 přijat
100.       129       D       83 37 24 13 přijat
101.       166       A       83 49 30 19 přijat
102.       168       A       83 61 38 23 přijat
103.       120       A       83 58 33 25 přijat
104.       047       S       82 42 24 18 přijat
105.       241       S       81 47 25 22 přijat
106.       092       D       81 44 24 20 přijat
107.       007       A       81 50 44 6 přijat
108./109.       173       A       81 56 30 26 přijat
108./109.       174       D       81 56 30 26 přijat
110.       216       S       80 43 27 16 přijat
111./112.       144       A       80 66 36 30 přijat
111./112.       143       S       80 66 36 30 přijat
113.       149       D       79 39 25 14 přijat
114.       046       A       79 45 25 20 přijat
115.       187       A       79 63 27 36 přijat
116.       221       D       78 47 21 26 přijat
117./118.       235       A       78 35 29 6 přijat
117./118.       236       D       78 35 29 6 přijat
119.       117       A       78 49 28 21 přijat
120./121.       008       A       78 53 27 26 přijat
120./121.       009       D       78 53 27 26 přijat
122./123.       165       D       78 56 36 20 přijat
122./123.       164       S       78 56 36 20 přijat
124.       190       D       77 43 24 19 přijat
125.       116       A       77 49 29 20 přijat
126.       087       A       77 57 30 27 přijat
__________________________________________________________________________
127./128.       088       A       76 42 30 12 nepřijat
127./128.       089       S       76 42 30 12 nepřijat
129.       112       S       76 44 28 16 nepřijat
130.       231       D       76 45 34 11 nepřijat
131.       148       A       75 59 28 31 nepřijat
132.       237       D       73 51 33 18 nepřijat
133.       002       A       73 48 26 22 nepřijat
134.       033       D       72 56 28 28 nepřijat
135.       079       D       72 46 26 20 nepřijat
136.       188       D       71 43 28 15 nepřijat
137.       095       A       70 39 21 18 nepřijat
138.       160       S       70 41 27 14 nepřijat
139.       019       A       69 35 19 16 nepřijat
140./141.       055       A       69 50 26 24 nepřijat
140./141.       054       S       69 50 26 24 nepřijat
142.       196       A       68 43 26 17 nepřijat
143.       039       D       66 38 24 14 nepřijat
144./145.       170       A       66 44 27 17 nepřijat
144./145.       169       D       66 44 27 17 nepřijat
146.       192       D       65 46 30 16 nepřijat
147.       037       D       64 36 24 12 nepřijat
148./149.       059       A       64 44 26 18 nepřijat
148./149.       058       D       64 44 26 18 nepřijat
150.       036       S       63 41 22 19 nepřijat
151.       201       D       63 41 33 8 nepřijat
152.       222       A       62 40 32 8 nepřijat
153.       139       A       61 41 23 18 nepřijat
154.       244       A       61 48 33 15 nepřijat
155./156.       146       D       60 35 23 12 nepřijat
155./156.       147       S       60 35 23 12 nepřijat
157./158.       106       A       58 48 18 30 nepřijat
157./158.       105       D       58 48 18 30 nepřijat
159.       027       D       58 52 28 24 nepřijat
160.       197       S       57 38 19 19 nepřijat
161.       021       A       57 32 18 14 nepřijat
162.       246       A       56 45 28 17 nepřijat
163.       099       D       55 45 22 23 nepřijat
164.       151       D       48 32 19 13 nepřijat
165.       081       A       44 37 19 18 nepřijat
166.       060       D       43 30 22 8 nepřijat
167.       108       S       41 35 20 15 nepřijat
168.       191       D       41 38 30 8 nepřijat
169.       199       A       40 31 22 9 nepřijat
170.       068       S       39 34 23 11 nepřijat
171.       219       D       30 30 19 11 nepřijat
172.       101       D       60 29 19 10 nepřijat
173.       032       A       31 0 0 0 nepřijat
174.       128       D       41 27 18 9 nepřijat
175.       198       A       40 27 18 9 nepřijat
176.       176       S       51 41 22 19 nepřijat (ostatní kritéria)
177.       230       D       29 25 17 8 nepřijat
178.       233       D       3 0 0 0 nepřijat
179.       202       D       27 30 18 12 nepřijat (ostatní kritéria)Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz