Cesta: Úřední deska » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)


Výsledky 1. kola přijímacího řízení, obor Stavebnictví,
ŠVP Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství - distanční studium - zkrácené
pro školní rok 2022/2023, distanční studium

Zveřejněno 2. 5. 2022

Č. j. SPŠSVM/0793/2022

Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

Při jakýchkoliv dotazech neváhejte ihned kontaktovat naši školu.

Kontaktní údaje pro studijní obory:
sekretariát:  571 751 011,
           mob. 603 827 244, 733 718 580
e-mail:  skola@spsstavvm.cz
Uvítáme i vaši osobní návštěvu.

Evidenční
číslo uchazeče
Výsledek
přijat/
nepřijat
501
Přijat/a
502
Přijat/a
504
Přijat/a
505
Přijat/a
507
Přijat/a
508
Přijat/a
509
Přijat/a
510
Přijat/a

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek