Cesta: Pro uchazeče » Studijní obory


Studijní obory

Studijní obory

Ve školním roce 2019/2020 bude možné studovat na naší škole následující studijní obory:

KódObor vzdělání (vzdělávací program) Počet přijímaných žáků
36-47-M / 01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství

celkem 60

36-47-M / 01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura
36-47-M / 01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru
36-45-M / 01 Technická zařízení budov

30

 

Pro absolventy tříletých dřevařských a stavebních učebních oborů na naší škole i pro vyučené v dřevooborech a stavebních oborech na jiných školách nabízíme nástavbové studium.

kódNázev
33-42-L / 51 Nábytkářská a dřevařská výroba
36-44-L / 51 Stavební provoz


Předpoklady

Mezi studijní předpoklady patří chuť zabývat se užitečnou tvůrčí prací, za níž jsou vidět výsledky. Klade se důraz na dobrou představivost, vztah ke kreslení, rýsování, počítání, měření, hospodaření i k praktické činnosti. Předpokládají se dobré výsledky ze základní školy v matematice, fyzice a výtvarné výchově.
Činnost ve stavebnictví je o něco vhodnější pro muže, ale i ženy zde mají dobré uplatnění, zvláště ve stavební projekci, v úřadech, v obchodních organizacích a v podnikatelské sféře.

U studijních oborů je nutno na přihlášce ke studiu potvrdit lékařem zdravotní způsobilost uchazeče.

Pro čtyřleté studijní obory se budou konat přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 můžete nalézt na adrese:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Cizí jazyky

Žáci studijních oborů Stavebnictví a Technická zařízení budov mají jeden cizí jazyk v rámci povinných předmětů. Formou nepovinného předmětu jsou nejpokročilejší žáci všech oborů připravováni také k mezinárodním jazykovým zkouškám.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

s účinností od 21. října 2020 – omezení provozu škol »

Usnesení vlády ČR č. 1022 o přijetí krizového opatření

s účinností od 14. října 2020 »

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

s účinností od 12 do 25 října 2020 – omezení provozu škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz