Cesta: Pro uchazeče » Studijní obory


Studijní obory

Studijní obory

Ve školním roce 2021/2022 bude možné studovat na naší škole následující studijní obory:

KódObor vzdělání (vzdělávací program) Počet přijímaných žáků
36-47-M / 01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství

celkem 60

36-47-M / 01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura
36-47-M / 01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru
36-45-M / 01 Technická zařízení budov

30

 

Pro absolventy tříletých dřevařských a stavebních učebních oborů na naší škole i pro vyučené v dřevooborech a stavebních oborech na jiných školách nabízíme nástavbové studium.

kódNázev
33-42-L / 51 Nábytkářská a dřevařská výroba
36-44-L / 51 Stavební provoz


Předpoklady

Mezi studijní předpoklady patří chuť zabývat se užitečnou tvůrčí prací, za níž jsou vidět výsledky. Klade se důraz na dobrou představivost, vztah ke kreslení, rýsování, počítání, měření, hospodaření i k praktické činnosti. Předpokládají se dobré výsledky ze základní školy v matematice, fyzice a výtvarné výchově.
Činnost ve stavebnictví je o něco vhodnější pro muže, ale i ženy zde mají dobré uplatnění, zvláště ve stavební projekci, v úřadech, v obchodních organizacích a v podnikatelské sféře.

U studijních oborů je nutno na přihlášce ke studiu potvrdit lékařem zdravotní způsobilost uchazeče.

Cizí jazyky

Žáci studijních oborů Stavebnictví a Technická zařízení budov mají jeden cizí jazyk v rámci povinných předmětů. Formou nepovinného předmětu jsou nejpokročilejší žáci všech oborů připravováni také k mezinárodním jazykovým zkouškám.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Termíny podání přihlášky a vyrozumění o umístění či neumístění v DM

Pro školní rok 2021/2022- termín pro podání přihlášky: do 30. června 2021 »

Krizová opatření č. 200 (a jeho prodloužení č. 300 a 315), č. 216 (jeho změna č. 244) a č. 299 (a jeho prodloužení č. 315)

od 27. února do 11. dubna 2021, vzory, aktualizace »

Termíny zkoušek profilové části MZ – změna

pro jarní zkušební období 2021 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz