Cesta: Pro uchazeče » Přijímací zkoušky – řádný termín


Řádný termín přijímacích zkoušek pro denní formu oborů vzdělání
36-47-M/01 Stavebnictví,
36-45-M/01 Technická zařízení budov,
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba,
a 36-44-L/51 Stavební provoz

se koná v pondělí 8. června 2020.


Veškeré podrobnosti najdou uchazeči v pozvánkách, které jim byly doručeny poštou.

Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %.
O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení.

Zkušební schéma MATEMATIKA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

8:30

15

85 / 8:45–10:10

5

             25 %             

8:30

15

110 / 8:4510:35

5

             50 %             

8:30

15

130 / 8:4510:55

5

             75 %             

8:30

15

150 / 8:4511:15

5

            100 %            

8:30

15

170 / 8:4511:35

5

Zkušební schéma ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

10:55

15

70 / 11:1012:20

5

             25 %             

11:20

15

90 / 11:3513:05

5

             50 %             

11:30

15

105 / 11:4513:30

5

             75 %             

11:50

15

125 / 12:0514:10

5

            100 %            

12:10

15

140 / 12:2514:45

5

Celé znění SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE NOVĚ VSOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII KORONAVIRU SARS COV-2 URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1.ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 naleznete na adrese:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/JZS/2020_JPZ_JZS_135_2020_Sb.pdf.


V přílohách naleznete Pravidla konání JPZ z hlediska ochrany zdraví a čestné prohlášení, které musí uchazeč odevzdat před konáním zkoušky podepsané zákonným zástupcem. Oba dokumenty jsou také součástí pozvánky k přijímací zkoušce.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

s účinností od 21. října 2020 – omezení provozu škol »

Usnesení vlády ČR č. 1022 o přijetí krizového opatření

s účinností od 14. října 2020 »

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

s účinností od 12 do 25 října 2020 – omezení provozu škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz