Cesta: Pro uchazeče » Přijímací řízení » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Technická zařízení budov


Výsledky 1. kola přijímacího řízení, obor Technická zařízení budov
pro školní rok 2023/2024, denní studium

Zveřejněno 28. 4. 2023, aktualizováno 12. 5. 2023

Č. j. SPŠSVM/0940/2023

Žádáme přijaté žáky, aby do 16. 5. 2023 doručili osobně nebo poštou do školy zápisový lístek.

Dovolujeme si požádat rodiče přijatých žáků, kteří budou odevzdávat zápisový lístek na druhou školu, aby nám tuto skutečnost telefonicky oznámili.
Děkujeme za pochopení.


Rozhodnutí o přijetí se
poštou neposílá. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

Evidenční čísla byla uchazečům o studium zaslána v pozvánce k přijímací zkoušce.

Počet přijatých žáků se bude průběžně zvyšovat v závislosti na konkrétním počtu odevzdaných zápisových lístků. Proto doporučujeme všem prozatím nepřijatým uchazečům (pod čarou), kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají o obor zájem, aby sledovali vývoj výsledků přijímacího řízení i nadále a vyčkali několik dní s odevzdáním zápisového lístku (zákonný termín odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků), neboť pravděpodobně ještě dojde k posunu hranice přijatých a nepřijatých uchazečů směrem dolů.

Při jakýchkoliv dotazech neváhejte ihned kontaktovat naši školu.

Kontaktní údaje pro studijní obory:
sekretariát:  571 751 011,
           mob. 603 827 244, 733 718 580
e-mail:  skola@spsstavvm.cz
Uvítáme i vaši osobní návštěvu.

Minimální počet bodů za jednotné testy pro přijetí žáka byl 30, z toho z MAT minimálně 10 bodů a z CJL min. 15 bodů (viz kritéria přijetí uchazeče).

PořadíEvidenční
číslo uchazeče
Celkový počet bodů v přijímacím řízeníJednotná přijímací zkouškaVýsledek
přijat/
nepřijat
Celkem
bodů
CJ MA
1. 85891 138 85 50 35 Přijat/a
2. 84132 130 78 35 43 Přijat/a
3. 88211 122 72 38 34 Přijat/a
4. 84011 116 57 28 29 Přijat/a
5. 83091 114 73 36 37 Přijat/a
6. 87591 109 74 43 31 Přijat/a
7. 85232 106 69 37 32 Přijat/a
8. 85411 104 51 27 24 Přijat/a
9. 88012 99 68 38 30 Přijat/a
10. 86471 97 48 23 25 Přijat/a
11. 83191 96 46 27 19 Přijat/a
12. 87432 96 52 25 27 Přijat/a
13. 84891 95 52 32 20 Přijat/a
14. 84851 94 56 36 20 Přijat/a
15. 85831 93 50 29 21 Přijat/a
16. 83932 93 61 21 40 Přijat/a
17. 84511 91 54 31 23 Přijat/a
18. 85731 86 51 29 22 Přijat/a
19. 85451 84 55 30 25 Přijat/a
20. 86751 83 48 26 22 Přijat/a
21. 83952 83 66 41 25 Přijat/a
22. 84792 82 48 26 22 Přijat/a
23. 87351 78 49 26 23 Přijat/a
24. 86692 77 47 23 24 Přijat/a
25. 83531 76 41 24 17 Přijat/a
26. 84952 72 41 24 17 Přijat/a
27. 85811 72 50 24 26 Přijat/a
28. 86012 71 49 27 22 Přijat/a
29. 87331 68 36 23 13 Přijat/a
30. 86732 66 49 26 23 Přijat/a
31. 84652 65 43 25 18 Přijat/a
32. 85931 64 47 31 16 Přijat/a
33. 87851 63 46 25 21 Přijat/a
34. 83671 62 34 18 16 Přijat/a
35. 83892 61 33 18 15 Přijat/a
36. 87451 61 43 22 21 Přijat/a
37. 83971 59 39 22 17 Přijat/a
38. 87472 56 34 17 17 Přijat/a
39. 88271 55 37 20 17 Přijat/a
40. 85691 51 33 18 15 Přijat/a
41. 88251 43 42 22 20 Přijat/a
42. 88232 41 31 16 15 Přijat/a
_________________________________________________________________________
43. 88352 79 67 35 32 Nepřijat/a
(ostatní
kritéria)
44. 87131 62 34 12 22 Nepřijat/a
45. 84031 60 38 30 8 Nepřijat/a
46. 84371 55 32 23 9 Nepřijat/a
47. 88392 52 23 10 13 Nepřijat/a
48. 87112 50 21 16 5 Nepřijat/a
49. 83631 50 27 14 13 Nepřijat/a
50. 83152 48 29 24 5 Nepřijat/a
51. 83712 36 24 14 10 Nepřijat/a
52. 87611 25 20 16 4 Nepřijat/a
53. 88371 23 21 12 9 Nepřijat/a
54. 86511 21 20 14 6 Nepřijat/a
55. 85331 19 11 8 3 Nepřijat/a

Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek