Cesta: Pro uchazeče » Nástavbové studium » Stavební provoz


Stavební provoz

36 - 44 - L / 51

Kdo se může přihlásit

 • Studium je určeno pro absolventy tříletých stavebních učebních oborů.
 • Studium navazuje na učivo tříletých stavebních učebních oborů instalatér, klempíř, montér suchých staveb, malíř a lakýrník, zedník, tesař. Umožňuje studentům získat v průběhu dvou let teoretické znalosti potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky a jsou odborně připravováni k výkonu funkce stavbyvedoucího, konstruktéra, mistra nebo soukromého podnikatele ve stavebnictví.

Přijímací řízení

Přijímací řízení na obor Nábytkářská a dřevařská výroba a na obor Stavební provoz proběhne dle státních přijímacích zkoušek a důležitým kritériem budou také studijní výsledky dle vysvědčení  za 1. pololetí 3. ročníku z tříletého studia učebního oboru. V případě shody u více uchazečů budou pořadí pro přijetí určovat postupně průměry na vysvědčení z 2. a 1. ročníku.

Přijatí uchazeči o nástavbové studium již nemusí potvrdit přijetí zápisovým listkem.

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 2 roky, maturitní vysvědčení

 Profesní uplatnění:

 • Absolvent se uplatní jako stavební technik ve stavební výrobě, přípravě a realizaci staveb, při provádění projektových prací, ve výrobě stavebních dílců, na pozici středního managementu ve stavební výrobě a také na úseku správním.
 • Má dobré předpoklady pro samostatné podnikání na živnostenský list.
 • Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.

 Získané znalosti a dovednosti:

 • Nástavbové studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti na úroveň úplného středoškolského odborného vzdělání.
 • Znalosti hospodaření a účetnictví ve firmách, daňového systému, účetní evidence.
 • Získát nutný ekonomický a manažérský přehled pro podnikání nebo vedení provozu. získat nutný ekonomický a manažérský přehled pro podnikání nebo vedení provozu.
 • Naučí se stanovit kalkulace na prováděné práce.
 • Znalosti základních materiálů používaných v oboru a možnosti jejich aplikací.
 • Znalosti stavebních technologií.
 • Tvorba technické dokumentace a její praktické využití.
 • Znalosti konstrukcí a konstrukčních systémů ve stavebnictví.
 • Využívání výpočetní techniky (kancelářský software, software pro tvorbu prezentací, pro práci s grafikou, CAD systém)

 Způsob studia:

 • Teoretická výuka probíhá denně v učebnách vybavených didaktickými a odbornými pomůckami, jazykových učebnách, laboratoři.
 • Vyučovací předmět odborná praxe probíhá v každém ročníku. Koná se na pracovišti fyzických nebo právnických osob na základě smluvního vztahu mezi školou a zaměstnavatelem. Seznamují se s povinnostmi vedoucího stavby, mistra a zaměstnanců. Ve druhém pololetí 2. ročníku žáci absolvují praxi formou odborných exkurzí.

Další bonusy při studiu:

 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, exkurze, návštěvy veletrhů.
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Kulturně-historické exkurze.
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem.
 • Ubytování na domově mládeže.

 • WIFI free pro studenty v budově školy.

« zpět


Aktuální akce

Termíny podání přihlášky a vyrozumění o umístění či neumístění v DM

Pro školní rok 2021/2022- termín pro podání přihlášky: do 30. června 2021 »

Krizová opatření č. 200 (a jeho prodloužení č. 300 a 315), č. 216 (jeho změna č. 244) a č. 299 (a jeho prodloužení č. 315)

od 27. února do 11. dubna 2021, vzory, aktualizace »

Termíny zkoušek profilové části MZ – změna

pro jarní zkušební období 2021 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz