Cesta: Domov mládeže » Upozornění - zvýšení platby za ubytování


 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

Škola byla informována společností CZT Valašské Meziříčí o navýšení ceny za dodávku tepla o téměř 100 %. Škola je proto nucena přistoupit ke zvýšení platby za ubytování na domově mládeže, a to 200 Kč za měsíc. Měsíční platba za 2 nebo 3lůžkový pokoj činila do konce června 2022 1300,- Kč. 

Od 1.9.2022 bude platba za 2 nebo 3lůžkový pokoj 1500,- Kč/měsíčně. 

Úplata za ubytování je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vždy na kalendářní měsíc, který je úhrnem všech kalendářních dnů, tj. včetně sobot a nedělí. Výši úplaty stanoví ředitelka SPŠS Valašské Meziříčí při přijetí žáka k ubytování vždy pro následující školní rok.  

Měsíční úplata se i nadále bude snižovat za dny školního vyučování, po které žák není přítomen z důvodů organizace školního vyučování nebo uzavření DM z nařízení vlády, dle vyhlášky č.108/2005 Sb.,§ 5 (4). 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Iva Halaštová 

zástupkyně ředitelky 

 


Aktuální akce

Nástup na DM po hlavních prázdninách 2022

UPOZORNĚNÍ »

Mosty ze špejlí

zpráva ze školní akce »

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2022/2023, distanční studium zkrácené »

Stavba roku Zlínského kraje 2021

ocenění a úspěchy našich žáků »

Opravné, komisionální a doplňkové klasifikační zkoušky za 2. pololetí

za 2. pololetí školního roku 2021/2022 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek