Cesta: Aktuality » Změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky


Zveřejněno 15. 2. 2021

Změny v profilových zkouškách maturitní zkoušky
učiněné v souladu s výrokem XI. a XII. maturitní zkoušky
Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1

Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 zveřejněná na začátku školního roku zůstávají v platnosti bez úprav.

Zveřejněná témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka zůstávají v platnosti bez úprav.

Způsob konání praktických zkoušek maturitní zkoušky, včetně jejich formy a délky zůstávají v platnosti bez úprav.

 

Ostatní důležité změny
oproti Nabídce povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
ve školním roce 2020/2021 č. j. SPŠSVM/1270/2020/3
a některým platným právním předpisům

V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou a ten, kdo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků. Ustanovení § 79 odst. 5 školského zákona se nepoužije.

V jarním a podzimním zkušebním období 2021 se prodlužuje doba trvání didaktických testů. Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.

 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA v. r.
ředitelka

Valašské Meziříčí 15. 2. 2021

 

Další důležité informace a změny naleznete v dokumentu Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky, případně na stránkách: https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

AKTUALIZACE PO NÁHRADNÍM TERMÍNU: Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (všechna zaměření)

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2021/2022, distanční studium zkrácené »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Technická zařízení budov

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení, učební obory, pro školní rok 2021/2022

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek