Cesta: Aktuality » Zlínský kraj v roce 2019 ocenil pedagoga meziříčské průmyslovky


Zlínský kraj ocenil pedagoga meziříčské průmyslovky

Ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství ve Zlínském kraji bylo uděleno pedagogu meziříčské průmyslovky Pavlu Kučerovi.

V souvislosti se Dnem učitelů došlo 28. března 2019 k slavnostnímu ocenění vynikajících pedagogů Zlínského kraje v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Ocenění, pamětní medaili a skleněnou sovu, jakožto symbol moudrosti, panu Pavlu Kučerovi předal osobně radní pro oblast školství Petr Gazdík. Slavnostnímu aktu byl dále přítomný i statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, krajští radní Miroslav Kašný a Jan Pijáček.

Toto mimořádné ocenění pro vynikající kantory si vydobyl učitel odborného výcviku pan Pavel Kučera díky několikaleté úspěšné pedagogické činnosti na meziříčské průmyslovce. Nominaci uvedeného pedagoga výrazně podpořil i Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR (CMLT ČR).

Významné ocenění Zlínského kraje získal pedagog zejména za úspěšnou přípravu a vedení žáků na krajských, moravských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích v obou Malíř, lakýrník a dekoratér. Jeho svěřenci se umístili ve finále soutěže Mladý malíř 2018 a 2013 konané v Praze na 1. místě a v roce 2014 na 2. místě. Na celostátním setkání učňovské mládeže Machři roku 2016 v Praze se jím vedení žáci umístili na 3. místě. Druhé místo pak obsadili na Mezinárodní soutěži odborných škol ve Wieselburgu (Rakousko) v roce 2014. Dále obsadili 1. místo v Mezinárodní soutěži oboru Malíř pořádané v Uherském Hradišti v roce 2016 a 2013; 2. místo v roce 2018, 2015 a 2014 a třetí místo v roce 2017 atd.

Několikaletá mimořádná práce pana Kučery s žáky rovněž přispěla významným způsobem ke zkvalitnění výuky a také ke zvýšení zájmu o řemeslný obor Malíř, lakýrník a dekoratér zejména u dívek.

Uvedený obor prošel v posledních letech na SPŠ stavební značným vývojem s ohledem na požadavky objednavatelů prací a zaměstnavatelů, a to směrem od stavebního zaměření po uměleckoprůmyslové zaměření za využití nejmodernějších technologií.

Žáci jsou tak vedeni k užívání výpočetní techniky, vektorových softwarů s možností výstupů na laserové tiskárny, řezací plotry, CNC stroj a další zařízení.

Vedle vynikající práce pana Pavla Kučery je toto ocenění Zlínského kraje spojeno s prací mnoha dalších pedagogů SPŠ stavební Valašské Meziříčí, kteří se dlouhodobě podílejí na výchově a vzdělávání mladé generace ve studijních i učebních oborech a dosahují významných úspěchů na národní i mezinárodní úrovni.

 

 


Aktuální akce

Fotogalerie 8. ročníku Stavařské SPEDOS tisícovky

konané 1. 6. 2019 »

Stavařská SPEDOS tisícovka 2019 – výsledková listina

pořadí závodníků z 1. 6. 2019 »

Český den proti rakovině 15. května

ve středu se konala celostátní veřejná sbírka »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz