Cesta: Aktuality » Základní pokyny k okresnímu kolu SOČ 2023


Základní pokyny k okresnímu kolu SOČ 2023

– termín přihlášení prací: 29. 3. 2023

– okresní přehlídka SOČ: 5. 4. 2023

 

okresní kolo proběhne prezenční formou na SPŠ stavební Valašské Meziříčí

práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě na webu soc.cz, kde lze nalézt veškeré informace a návody pro tvorbu videí s prezentací

součástí el. přihlášky je:

přihláška - části A, B
textová část ve formátu PDF + přílohy
video prezentace

 

samotná přehlídka se bude skládat z:

1. krátkého představení práce (doporučena je komentovaná PowerPoint prezentace max. 10 minut)
2. doplňující otázky komise, video prezentace se pouštět nebude (celková obhajoba max. 20 minut)

do okresního kola mohou postoupit 2 nejlepší práce z kola školního; V případě vyššího počtu kvalitních prací je možné po předchozí konzultaci poslat i více prací


vytištěnou přihlášku pošlete poštou, případně můžete doručit osobně na adresu okresního koordinátora:
Mgr. Jiří Drozd
SPŠ stavební Valašské Meziříčí
Máchova 628/10
Valašské Meziříčí

všichni soutěžící obdrží diplom

ceny budou podobně jako v minulých letech řešeny formou poukázek na nákup knih

pro soutěžící a členy poroty bude zajištěno občerstvení
bližší informace budou zaslány přihlášeným soutěžícím a porotcům po uzavření přihlášek do okresního kola


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek