Cesta: Aktuality » Základní pokyny k okresnímu kolu SOČ 2021


Základní pokyny k okresnímu kolu SOČ 2021

 

– termín přihlášení prací: 1. 4. 2021

– okresní přehlídka SOČ: 7. 4. 2021

 

– práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě na webu www.soc.cz

– okresní kolo proběhne on-line v prostředí MS Teams, odkazy budou soutěžícím i hodnotící komisi zaslány na email

– video prezentace - obhajoba práce je součástí přihlášky

– samotná soutěž by se měla skládat z krátkého představení práce (doporučena je komentovaná PowerPoint prezentace na max. 10 minut, kterou soutěžící bude sdílet při konferenci na MS Teams)+ doplňující otázky komise, video prezentace se pouštět nebude (celková obhajoba max. 20 minut)

– doporučuje se pro obhajoby mít kvalitní připojení k internetu – nejlépe PC připojené k síti přes kabel

– vytištěnou přihlášku pošlete poštou na adresu okresního koordinátora:

Mgr. Jiří Drozd
SPŠ stavební Valašské Meziříčí
Máchova 628/10
Valašské Meziříčí

 

– diplomy budou zasílány elektronicky, případně na vyžádání poštou (pokud by se měly dokládat k přijetí na VŠ, je možné po předchozím požádání odeslat originální diplom)

– ceny budou vzhledem k současné situaci řešeny formou el. poukazů –na alza.cz (dohodli jsme se, že stejně bude řešeno i krajské kolo, takže případní vítězové mohou poukazy sčítat)

– bližší informace budou zaslány přihlášeným soutěžícím a porotcům po uzavření přihlášek do okresního kola


Aktuální akce

Termíny podání přihlášky a vyrozumění o umístění či neumístění v DM

Pro školní rok 2021/2022- termín pro podání přihlášky: do 30. června 2021 »

Krizová opatření č. 200 (a jeho prodloužení č. 300 a 315), č. 216 (jeho změna č. 244) a č. 299 (a jeho prodloužení č. 315)

od 27. února do 11. dubna 2021, vzory, aktualizace »

Termíny zkoušek profilové části MZ – změna

pro jarní zkušební období 2021 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz