Cesta: Aktuality » Výuka od 7. 12. 2020 u maturitních oborů


Výuka od 7. 12. 2020 u maturitních oborů – rotační výuka

Termín                            Způsob vzdělávání
            Prezenční (tj. ve škole)
         Distanční
7.–11. 12. 2020 A1, DS1, T1, A2,
ADS4, T4
DS2, T2, A3, D3, TS3
14.–18. 12. 2020 DS2, T2, A3, D3, TS3,
ADS4, T4
A1, DS1, T1, A2

Při prezenční výuce (ve škole) platí stejná pravidla, jako před nástupem na distanční výuku.

Zejména:

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy

 • pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (doporučujeme žákům, aby se dostatečně teple oblékali), 

 • při výskytu příznaků respiračních onemocnění je nutno postupovat dle části L. platného Školního řádu (Hygienická opatření během mimořádných opatření). 

Žáci mají vždy v týdnech prezenční výuky automaticky přihlášený oběd ve školní jídelně. Objednávky je možno měnit obvyklým způsobem na www.strava.cz.

Domov mládeže při SPŠ stavební Valašské Meziříčí bude otevřen pro žáky s prezenční formou výuky.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Prodloužení krizového opatření

od 11. do 22. ledna 2021 »

Kalendář pro rok 2021

sestavený z prací žáků školy »

Zrušení Dne otevřených dveří 8. 1. 2021

z důvodu uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu: • Jídelní lístek
 •                                                                                     
 •      
 •  
 •                                                                                                                                       
 • Home
 • Škola
 • Studium
 • Kontakt
 • EduPage
 • Intranet

   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz