Cesta: Aktuality » Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (všechna zaměření)


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní vzdělávací programy
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství (S),
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura (A),
Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru (D)
pro školní rok 2018/2019, denní studium

Zveřejněno 30. 4. 2018, aktualizováno po náhradním termínu JPZ dne 18. 5. 2018
 

Žádáme přijaté žáky, aby do 16. 5. 2018 doručili osobně nebo poštou do školy zápisový lístek.

Přijatí žáci si mohou své „Výpisy výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky“ vyzvednout osobně, nepřijatým uchazečům zašleme „Výpisy“ na vyžádání poštou. Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá. Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

Evidenční čísla žáka byla uchazečům o studium zaslána v pozvánce k přijímací zkoušce.

Při jakýchkoliv dotazech neváhejte ihned kontaktovat naši školu.

Kontaktní údaje pro studijní obory:
sekretariát:  571 751 011,
           mob. 603 827 244
e-mail:  skola@spsstavvm.cz
Uvítáme i vaši osobní návštěvu.

Počet přijatých žáků se bude průběžně zvyšovat v závislosti na konkrétním počtu odevzdaných zápisových lístků. Proto doporučujeme všem prozatím nepřijatým uchazečům (pod čarou), kteří mají o obor zájem, aby sledovali vývoj výsledků přijímacího řízení i nadále a vyčkali několik dní s odevzdáním zápisového lístku (zákonný termín odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků – tedy 16. 5. 2018), neboť pravděpodobně ještě dojde k posunu hranice přijatých a nepřijatých uchazečů směrem dolů.

Minimální počet bodů za jednotné testy pro přijetí žáka byl 25 (viz kritéria přijetí uchazeče).
Výsledky 1. kola (bez výsledků odvolání):

PořadíEvidenční
číslo uchazeče
ŠVP Celkový počet
bodů
v přijímacím řízení
Jednotná přijímací zkouška

Výsledek
přijat/
nepřijat

Celkem
bodů
CJ MA
1. 172 A 148 84 39 45 přijat
2. 173 S 148 84 39 45 přijat
3. 57 A 138 86 47 39 přijat
4. 27 A 137 85 47 38 přijat
5. 117 D 132 76 43 33 přijat
6. 100 D 129 83 42 41 přijat
7. 66 D 128 79 44 35 přijat
8. 156 D 125 73 42 31 přijat
9. 157 A 125 73 42 31 přijat
10. 122 D 123 66 41 25 přijat
11. 18 S 123 80 46 34 přijat
12. 20 D 122 73 36 37 přijat
13. 21 A 122 73 36 37 přijat
14. 136 A 120 68 45 23 přijat
15. 14 A 119 67 42 25 přijat
16. 164 D 119 73 42 31 přijat
17. 123 A 118 61 44 17 přijat
18. 114 S 115 69 37 32 přijat
19. 131 D 115 69 47 22 přijat
20. 143 A 115 66 36 30 přijat
21. 144 D 115 66 36 30 přijat
22. 62 D 113 61 40 21 přijat
23. 134 S 113 76 45 31 přijat
24. 61 S 112 60 34 26 přijat
25. 10 D 112 75 44 31 přijat
26. 74 A 111 59 29 30 přijat
27. 48 S 111 65 33 32 přijat
28. 44 D 110 61 39 22 přijat
29. 35 A 109 57 35 22 přijat
30. 36 S 109 57 35 22 přijat
31. 37 D 109 57 41 16 přijat
32. 38 A 109 57 41 16 přijat
33. 42 D 109 72 47 25 přijat
34. 43 A 109 72 47 25 přijat
35. 145 A 107 55 35 20 přijat
36. 11 A 106 60 40 20 přijat
37. 170 S 106 60 39 21 přijat
38. 176 D 105 56 37 19 přijat
39. 16 A 105 65 38 27 přijat
40. 128 D 105 65 46 19 přijat
41. 24 A 105 68 37 31 přijat
42. 96 D 104 67 32 35 přijat
43. 7 A 104 72 44 28 přijat
44. 8 S 104 72 44 28 přijat
45. 68 D 104 61 44 17 přijat
46. 151 S 101 52 33 19 přijat
47. 152 A 101 52 33 19 přijat
48. 101 A 101 64 40 24 přijat
49. 72 A 98 49 33 16 přijat
50. 142 S 98 61 39 22 přijat
51. 98 A 98 58 37 21 přijat
52. 129 D 97 60 34 26 přijat
53. 124 A 97 57 38 19 přijat
54. 95 A 96 59 36 23 přijat
55. 31 A 96 58 33 25 přijat
56. 32 D 96 58 33 25 přijat
57. 84 D 94 51 36 15 přijat
58. 137 D 94 48 27 21 přijat
59. 138 A 94 48 27 21 přijat
60. 82 A 94 59 36 23 přijat
61. 45 S 94 63 34 29 přijat
62. 29 D 94 60 42 18 přijat
63. 30 A 94 60 42 18 přijat
64. 28 D 92 52 26 26 přijat
65. 119 D 92 55 32 23 přijat
66. 174 A 91 54 36 18 přijat
67. 6 A 91 51 31 20 přijat
68. 110 A 91 57 40 17 přijat
69. 103 D 90 50 32 18 přijat
70. 149 D 90 56 36 20 přijat
71. 150 A 90 56 36 20 přijat
72. 118 D 89 58 31 27 přijat
73. 39 D 89 57 31 26 přijat
74. 40 A 89 57 31 26 přijat
75. 165 D 89 64 38 26 přijat
76. 175 A 88 62 39 23 přijat
77. 81 D 86 52 31 21 přijat
78. 3 D 84 59 33 26 přijat
79. 51 D 83 46 25 21 přijat
80. 159 A 83 69 43 26 přijat
81. 75 S 82 60 33 27 přijat
82. 78 D 82 62 33 29 přijat
83. 115 A 82 51 34 17 přijat
84. 106 D 80 52 31 21 přijat
85. 99 D 79 45 33 12 přijat
86. 53 A 79 48 28 20 přijat
87. 108 S 78 47 27 20 přijat
88. 160 D 76 48 33 15 přijat
89. 161 A 76 48 33 15 přijat
90. 55 A 75 44 32 12 přijat
91. 56 D 75 44 32 12 přijat
92. 91 A 74 52 28 24 přijat
93. 126 A 74 48 27 21 přijat
94. 127 D 74 48 27 21 přijat
95. 180 A 74 49 34 15 přijat
96. 146 D 73 51 36 15 přijat
97. 71 D 70 48 32 16 přijat
98. 58 D 69 44 29 15 přijat
99. 59 A 69 44 29 15 přijat
100. 15 A 69 47 31 16 přijat
101. 147 A 69 53 34 19 přijat
102. 178 S 69 52 38 14 přijat
103. 166 S 67 61 37 24 přijat
104. 181 A 66 41 22 19 přijat
105. 83 D 66 46 28 18 přijat
106. 168 D 66 47 32 15 přijat
107. 94 D 66 55 33 22 přijat
108. 112 S 66 50 28 22 přijat
109. 85 S 64 36 28 8 přijat
110. 154 A 64 39 24 15 přijat
111. 155 D 64 39 24 15 přijat
112. 132 A 64 38 23 15 přijat
113. 133 S 64 38 23 15 přijat
114. 13 D 62 48 34 14 přijat
__________________________________________________________________________
115. 26 A 61 39 25 14 nepřijat
116. 167 D 61 58 40 18 nepřijat
117. 70 A 59 51 30 21 nepřijat
118. 65 A 59 49 29 20 nepřijat
119. 135 D 59 51 35 16 nepřijat
120. 79 D 58 41 26 15 nepřijat
121. 9 D 58 46 34 12 nepřijat
122. 76 A 56 43 24 19 nepřijat
123. 50 D 56 40 30 10 nepřijat
124. 67 S 55 42 25 17 nepřijat
125. 109 D 54 46 35 11 nepřijat
126. 2 A 53 34 23 11 nepřijat
127. 105 S 53 31 19 12 nepřijat
128. 4 D 53 33 20 13 nepřijat
129. 5 A 53 33 20 13 nepřijat
130. 17 D 53 43 27 16 nepřijat
131. 163 A 52 46 35 11 nepřijat
132. 1 A 50 39 30 9 nepřijat
133. 148 A 49 33 17 16 nepřijat
134. 69 A 48 44 30 14 nepřijat
135. 125 A 47 39 27 12 nepřijat
136. 23 D 45 35 24 11 nepřijat
137. 107 D 44 40 23 17 nepřijat
138. 22 D 43 43 33 10 nepřijat
139. 120 A 42 31 27 4 nepřijat
140. 171 D 42 38 28 10 nepřijat
141. 158 A 41 33 20 13 nepřijat
142. 141 D 41 39 25 14 nepřijat
143. 86 D 33 25 19 6 nepřijat
144. 121 D 62 51 26 25 nepřijat
(ostatní kritéria)
145. 104 D 45 24 17 7 nepřijat
146. 162 D 45 37 24 13 nepřijat
(ostatní kritéria)
147. 49 D 36 39 29 10 nepřijat
(ostatní kritéria)
148. 77 A 33 20 15 5 nepřijat
149. 130 D 29 26 16 10 nepřijat
(ostatní kritéria)
150. 140 D 23 23 16 7 nepřijat

Poznámka: V tomto dokumentu nejsou zahrnuty výsledky odvolacího řízení.

 


Aktuální akce

3D STUDIO - MODELOVÁNÍ A VIZUALIZACE

nabídka volnočasové aktivity pro žáky naší školy. »

Kroužek modelování staveb a interiérů pro SŠ

nabídka volnočasové aktivity pro žáky naší školy. »

Burza práce a Přehlídka středních škol Vsetín 2018

18.–19. 10. 2018 Vsetín »

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

pro školní rok 2018/2019 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:  • Stavařská tisícovka
  •                                                                                                                                                     
  • Home
  • Škola
  • Studium
  • Kontakt
  • E-learning
  • iSAS
  • IntranetRychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
urban@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz