Cesta: Aktuality » Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)


Výsledky 3. kola přijímacího řízení, obor Stavebnictví,
ŠVP Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství - distanční studium - zkrácené
pro školní rok 2024/2025, distanční studium

Zveřejněno 4. 7. 2024

Č. j. SPŠSVM/1269/2024

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání. Toto oznámení se podává písemně s osobním doručením, nebo zasláním e-mailem na adresu školy: skola@spsstavvm.cz.

Pokud tak uchazeč neučiní, zaniká jeho právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Rozhodnutí byla uchazečům zaslána. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

Registrační
číslo uchazeče
Číslo přihlášky PořadíPřijatDůvod nepřijetí
534913 510 1. ANO
534943 525 2. ANO
534927 514 3. ANO
534898 505 4. ANO
534951 519 5. ANO
534949 533 6. ANO
534894 502 7. ANO
534917 512 8. ANO
534934 516 9. ANO
534902 509 10. ANO
534893 501 11. ANO
534972 534 12. ANO
534973 535 13. ANO
534940 523 14. ANO
534902 508 15. ANO
534944 528 16. ANO
534948 532 17. ANO
534919 513 18. ANO
534939 522 19. ANO
534947 530 20. ANO
534953 527 21. ANO
534935 518 22. ANO
534936 520 23. ANO
534938 521 24. ANO
534933 515 25. ANO
534946 529 26. ANO
527992 517 27. ANO
534915 511 28. ANO
534899 507 29. ANO
534941 524 30. ANO
504 31. NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
503 32. NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
506 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
526 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
531 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

Dne 3. 7. 2024

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA
ředitelka školy


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Zahájení školního roku pro maturitní obory

v pondělí 2. 9. 2024 v 8.00 hod. »

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2024/2025, distanční studium zkrácené »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek