Cesta: Aktuality » Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (všechna zaměření)


Výsledky 2. kola přijímacího řízení, obor Stavebnictví
pro školní rok 2019/2020, denní studium

Zveřejněno 13. 5. 2019


Č. j. SPŠSVM/0347/2019

Žádáme přijaté žáky, aby do 27. 5. 2019 doručili osobně nebo poštou do školy zápisový lístek.


Rozhodnutí o přijetí se
poštou neposílá. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

Evidenční čísla byla uchazečům o studium předána při převzetí přihlášky.

Při jakýchkoliv dotazech neváhejte ihned kontaktovat naši školu.

Kontaktní údaje pro studijní obory:

sekretariát:  571 751 011, mob. 603 827 244

e-mail:  skola@spsstavvm.cz

Uvítáme i vaši osobní návštěvu.

Minimální počet bodů za jednotné testy pro přijetí žáka byl 25 (viz kritéria přijetí uchazeče).

PořadíEvidenční
číslo uchazeče
Celkový počet bodů v přijímacím řízeníJednotná přijímací zkouškaVýsledek
přijat/
nepřijat
Celkem
bodů
CJ MA
1.       218             92 58 31 27 přijat
2.       211             83 43 28 15 přijat
3.       208             78 53 31 22 přijat
4.       216             76 39 21 18 přijat
5.       201             73 54 33 21 přijat
6.       202             73 54 33 21 přijat
7.       215             61 56 27 29 přijat
8.       210             58 36 15 21 přijat
9.       205             53 43 24 19 přijat
10.       214             43 43 27 16 přijat
11.       204             42 39 23 16 přijat
12       203             34 34 17 17 přijat

 


Aktuální akce

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Fotogalerie 8. ročníku Stavařské SPEDOS tisícovky

konané 1. 6. 2019 »

Stavařská SPEDOS tisícovka 2019 – výsledková listina

pořadí závodníků z 1. 6. 2019 »

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

pro školní rok 2019/2020 »

Construsoft BIM Awards 2019 – Peters Bridge

podpořte hlasováním našeho žáka v mezinárodní soutěži! »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz