Cesta: Aktuality » Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)


Výsledky 2. kola přijímacího řízení, obor Stavebnictví,
ŠVP Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství - distanční studium - zkrácené
pro školní rok 2022/2023, distanční studium

Zveřejněno 23. 5. 2022

Č. j. SPŠSVM/0988/2022

Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn, k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

PořadíEvidenční
číslo uchazeče
Výsledek
přijat/
nepřijat
1. 601 Přijat/a
2. 602 Přijat/a
3. 603 Přijat/a
4. 604 Přijat/a
5. 605
Přijat/a
6. 606 Přijat/a

 


Aktuální akce

Stavba roku Zlínského kraje 2021

ocenění a úspěchy našich žáků »

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

pro školní rok 2022/2023 »

Termíny opravných závěrečných zkoušek - podzim 2022

Jmenování členů zkušebních komisí pro ZZ 2022 a termíny zkoušek »

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí a pověření pro návrh hodnocení praktických zkoušek – A4, D4, TS4, Z2

pro podzimní zkušební období 2022 »

Termíny zkoušek profilové části MZ

pro podzimní zkušební období 2022 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek