Cesta: Aktuality » Volno ředitelky školy


Volno ředitelky školy – 22. 12. 2022

Ředitelka školy vyhlásila v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, volný den pro žáky v termínu 22. 12. 2022 z důvodu realizace technického opatření na úsporu tepla.

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek