Cesta: Aktuality » Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory


Termíny konání opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek
za 2. pololetí školního roku 2017/2018
a jmenování zkušebních komisí

Zveřejněno 11. 7. 2018

Termín: Středa 29. 8. 2018

Doplňkové klasifikační zkoušky

(Uvedený čas je časem zahájení zkoušky, zkouškám z ICT a PRA předchází 30minutová příprava, zkoušce z CHE 15minutová příprava.)  

Zkušební komise Příjmení a jméno žáka (žákyně) Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 – CHE GT
KK
PT
A1
A1
A1
DVO
DVO
DVO
8.15
8.30
8.45
Učebna: PFYZ
Předseda: Mgr. Alena Šimonková
Členové: RNDr. Martin Dvořák, Ph.D.
Mgr. Miloslav Špůrek
Číslo: 2 – PRA SD SA3 HOR, SME 8.45
Učebna: DPOS
Předseda: Ing. Josef Vémola
Členové: Ladislav Horník
Jaroslav Směták
Číslo: 3 – ICT SD SA3 DVO 9.45
Učebna: UV2
Předseda: Mgr. Jana Sadílková
Členové: RNDr. Martin Dvořák, Ph.D.
RNDr. Karin Poláčková

 

Termín: Čtvrtek 30. 8. 2018

Opravné zkoušky

(Uvedený čas je časem zahájení zkoušky, zkouškám z MAT, POS a VZD předchází 15minutová příprava, zkoušce z DEG předchází 45minutová příprava.)  

Zkušební komise Příjmení a jméno žáka (žákyně) Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 – MAT SA3 SUC 8.30
Učebna: PFYZ
Předseda: Mgr. Alena Šimonková
Členové: Mgr. Pavla Sucháčková
RNDr. Karin Poláčková
Číslo: 2 – DEG BE A2 SUC 8.45
Učebna: PFYZ
Předseda: RNDr. Karin Poláčková
Členové: Mgr. Pavla Sucháčková
Mgr. Jana Sadílková
Číslo: 3 – POS HF SA3 MIC 9.30
Učebna: PFYZ
Předseda: Ing. Josef Vémola
Členové: Ing. Eva Michalíková
Ing. Pavla Nováková
Číslo: 4 – VZD HK T3 TRC 10.15
Učebna: PFYZ
Předseda: Ing. Petr Pobořil
Členové: Ing. Ladislav Trčka
Ing. Svatopluk Pešek

 

Termín: Pátek 31. 8. 2018

Opravné zkoušky

(Uvedený čas je časem zahájení zkoušky, zkoušce vždy předchází 15minutová příprava.)  

Zkušební komise Příjmení a jméno žáka (žákyně) Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 – ODK ŠK A1 VRA 8.15
Učebna: PFYZ
Předseda: Ing. arch. Marcela Dorňáková
Členové: Ing. arch. Alena Carbolová
Ing. Josef Vémola
Číslo: 2 –KOC BE
GG

A2
A3
NOV
VRA
8.30
8.45
Učebna: PFYZ
Předseda: Ing. Josef Vémola
Členové: Ing. arch. Alena Carbolová
Ing. Pavla Nováková
Číslo: 3 – KOC HK
KM
KL
MD
VM
T3
T3
T3
T3
T3

PEK, POB
PEK, POB
PEK, POB
PEK, POB
PEK, POB

8.15
8.30
8.45
9.00
9.15

Učebna: RYS2
Předseda: Ing. Ladislav Trčka
Členové: Ing. Svatopluk Pešek
Ing. Petr Pobořil


Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA
ředitelka školy

 


  • Stavařská tisícovka
  •                                                                                                                                                     
  • Home
  • Škola
  • Studium
  • Kontakt
  • E-learning
  • iSAS
  • IntranetRychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
urban@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz