Cesta: Aktuality » Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory


Termíny konání opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek
za 2. pololetí školního roku 2019/2020
a jmenování zkušebních komisí

Zveřejněno 26. 6. 2020, aktualizováno 15. 7. 2020

Uvedené časy jsou časy zahájení zkoušek, zkoušce vždy předchází 15minutová příprava.

Termín: Úterý 25. 8. 2020

Opravná zkouška
Zkušební komise Příjmení a jméno žáka (žákyně) Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 – KOC SD
ADS3
DOR 8.15
Učebna: U6
Předseda: Ing. Miroslav Maňas
Členové: Ing. arch. Marcela Dorňáková
Ing. Josef Vémola

 

Termín: Středa 26. 8. 2020

Opravné zkoušky
Zkušební komise Příjmení a jméno žáka (žákyně) Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 - KOC
HP

D2

VEM

8.15
Učebna: U6
Předseda: Ing. Miroslav Maňas
Členové: Ing. Josef Vémola
Ing. Mária Chmelová
Číslo: 2 - SME SD
ADS3
PAV
8.30
Učebna: U6
Předseda: Ing. Iva Halaštová
Členové: Ing. Miroslava Pavelková
Ing. Mariana Kostková


Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA
ředitelka školy

 


Aktuální akce

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí – A4, SA4, T4, NS2, Z2

pro podzimní zkušební období 2020 »

Termíny zkoušek PČ a ústních zkoušek SČ MZ

pro podzimní zkušební období 2020 »

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz