Cesta: Aktuality » Testování žáků na začátku školního roku 2021/2022


Testování žáků na začátku školního roku 2021/2022

Testování žáků antigenními testy proběhne 1., 6. a 9. září 2021 dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN.

V případě, že žák splňuje některou podmínku pro vynětí z testování, je potřeba doložit tuto skutečnost kopií příslušného lékařského potvrzení, které žák odevzdá při vstupu do školy 1. září (například certifikát o ukončeném očkování).

Podrobnosti naleznete v přiloženém mimořádném opatření.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Informace k provozu školy

od 1. 9. 2021 »

Testování žáků na začátku školního roku 2021/2022

a platné mimořádné opatření MZ ČR »

Prázdninový provoz a režim začátku školního roku 2021/2022

z hlediska epidemiologických opatření ve školství »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek