Cesta: Aktuality » Stavba roku 2019 Zlínského kraje


Stavba roku 2019 Zlínského kraje

Dne 15. září 2020 ve velkém sále holešovského zámku, proběhlo slavnostní vyhlášení již XVIII. ročníku soutěže Stavba roku 2019 Zlínského kraje. Pořadatelem soutěže byla Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Součástí soutěže staveb bylo i vyhodnocení soutěže studentů stavebních škol oboru Stavebnictví a také nejúspěšnějších učňů stavebních oborů, kteří výrazně vynikali na celorepublikových a mezinárodních odborných soutěžích

Studenti stavební meziříčské průmyslovky excelovali mezi maturitními i učebními obory.

Nejprve si prestižní „Ocenění učňů stavebních oborůpřevzali dva žáci učebního oboru Montér suchých staveb, David Šejnoha a Vojtěch Rýdl. Uznání si zasloužili za druhé místo ve finále soutěže Junior Trophy 2019. Ocenění si žáci školy převzali spolu s hodnotnými cenami z rukou paní Michaely Blahové, členky rady ZK. Žáky na soutěž připravoval učitel odborného výcviku pan Stanislav Mrázek.

Poté následovalo vyhodnocení soutěže studentů  oboru Stavitelství - „Studentská práce roku 2019". Hlavní cenu - první místo, získal student třetího ročníku Ondřej Adamec, další studenti školy Ondřej Mikeš a Pavel Bařinka získali v této soutěžiČestné ocenění“. Ocenění si žáci převzali spolu s finanční odměnou z rukou Ing. arch. Dagmar Nové, předsedkyně poroty a Ing. Stanislava Blahy, starosty města Uherské Hradiště. Studentské práce vznikaly pod vedením pedagogů školy Ing. arch. Marcely Dorňákové, Ing. Pavly Novákové a Ing. Miroslava Maňase. Zadání připravil Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta Města Uherské Hradiště. Úkolem studentů bylo zpracovat návrh novostavby bytového domu, který by doplnil stávající obytnou strukturu na pozemcích města Uherské Hradiště ve Svatováclavské ulici. O ocenění „Studentská práce roku 2019“ usilovalo celkem 18 studentů, z toho 7 studentů z meziříčské stavební průmyslovky. Studentům školy pogratuloval i hejtman kraje pan Jiří Čunek, viz fotogalerie.

Sváteční atmosféru vyhlášení soutěže Stavba roku 2019 Zlínského kraje dotvářela moderátorka Heidi Janků, která večer provázela slovem, součástí večera bylo vystoupení Holešovského komorního orchestru.

Děkujeme všem úspěšným i zapojeným studentům a učňům za jejich zájem zapojit se do odborných soutěží a také za jejich úspěšnou reprezentaci školy. Poděkovat je třeba i všem uvedeným pedagogům školy za časově náročné vedení studentských prací a také náročnou přípravu žáků učebních oborů na vícekolové celorepublikové soutěže. Je však zapotřebí také poděkovat organizátorům odborných soutěží, neboť řešení konkrétních úkolů rozvíjí projektovou kreativitu studentů maturitních oborů a také podporuje kvalitu prováděných stavebních prací u řemeslných oborů. Obojí je v současnosti ve stavebnictví jak odbornou, tak laickou veřejností vyžadováno.

 

 

 

 

 

 

 


Aktuální akce

AKTUALIZACE PO NÁHRADNÍM TERMÍNU: Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (všechna zaměření)

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2021/2022, distanční studium zkrácené »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Technická zařízení budov

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení, učební obory, pro školní rok 2021/2022

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek