Cesta: Aktuality » Soutěž "O ZLATOU OLOVNICI"


Soutěž „O ZLATOU OLOVNICI"

V pondělí 11. června 2018 proběhla na SPŠ stavební Valašské Meziříčí soutěž „O zlatou olovnici". Jednalo se o první ročník soutěže v řemeslných stavebních a dřevařských dovednostech, soutěž byla určena pro žáky osmých tříd.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, a to dívčí a chlapecké. V dívčí kategorii bylo úkolem soutěžících dekorativně vyzdobit dva motýly na zadanou předlohu dle vlastní barevné kompozice. V chlapecké kategorii bylo předmětem zadání zhotovení dřevěného letadla dle výkresové dokumentace. Všichni účastníci soutěže zadané úkoly dokončili ve stanoveném čase. Odborná porota pak vyhodnotila nejlepší práce z každé kategorie. Cílem soutěže bylo podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání u mladé generace, zesílit u nich zájem o následné technické vzdělávání, a zároveň umožnit žákům základních škol porovnat své řemeslné dovednosti se stejně starými žáky z jiných základních škol.

Soutěže se zúčastnilo celkem 13 žáků ze čtyř meziříčských základních škol, a to ze ZŠ Křižná, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Šafaříkova a ZŠ Salvátor. Každý účastník soutěže získal pamětní list a cenu od sponzorů, nicméně nejhodnotnější ceny získalo prvních pět žáků z každé kategorie. První tři žáci z každé kategorie obdrželi diplom a podle svého umístnění bronzovou, stříbrnou nebo zlatou olovnici. Všichni žáci si rovněž odnesli i vlastnoručně zhotovený výrobek.

V soutěži se v dívčí kategorii umístily nejlépe žákyně ze ZŠ Křižná a v kategorii chlapců si nejlépe vedli žáci ZŠ Salvátor. Stojí za připomenutí, že někteří z účastníků soutěže pravidelně navštěvovali odborné řemeslné kroužky pořádané meziříčskou průmyslovkou v předchozích letech.

Soutěž proběhla díky finanční a materiální podpoře těchto firem:

• JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.
• Asep s.r.o.
• HaCase s.r.o.
• Střechy VSACKO s.r.o.
• DEKORA s.r.o.
• HÖLDOR, s.r.o.
• NANTE interiér s.r.o.

Uvedeným firmám děkujeme za tuto podporu, které si velmi vážíme.

Poděkovat je třeba všem zúčastněným žákům základních škol, přítomným pedagogům a vedení výše zmíněných ZŠ. Poděkování náleží i pedagogům školy, kteří se na realizaci a organizaci soutěže pro základní školy podíleli.

 

 


Aktuální akce

Beseda na DM s Mgr. Standou Komínkem z Hnutí NaZemi

ve čtvrtek 14. února v 15:30 hod proběhne beseda s férovým občerstvením »

Naši žáci poslali peníze na konto Lékaři bez hranic

peníze z předvánočního výletu podpořily práci Lékařů bez hranic »

Změna termínu Lyžařského kurzu

pro učební i maturitní obory »

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

a kritéria přijetí pro školní rok 2019/2020 »

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

konaných 14. 1. 2019 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
urban@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz