Cesta: Aktuality » Soutěž „O ZLATOU OLOVNICI“, 3. ročník


Soutěž „O ZLATOU OLOVNICI

Ve středu 15. prosince 2021 proběhla na SPŠ stavební Valašské Meziříčí soutěž „O zlatou olovnici“. Jednalo se již o třetí ročník soutěže v řemeslných stavebních a dřevařských dovednostech, soutěž byla určena pro žáky základních škol.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, a to dívčí a chlapecké. V dívčí kategorii bylo úkolem soutěžících dekorativně vyzdobit dva motýly na zadanou předlohu dle vlastní barevné kompozice. V chlapecké kategorii bylo předmětem zadání zhotovení dřevěného letadla dle výkresové dokumentace. Všichni účastníci soutěže zadané úkoly dokončili ve stanoveném čase. Odborná porota pak vyhodnotila nejlepší práce z každé kategorie. Cílem soutěže bylo podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání u mladé generace, zesílit u nich zájem o následné technické vzdělávání, a zároveň umožnit žákům základních škol porovnat své řemeslné dovednosti se stejně starými žáky z jiných základních škol.

Soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ Šafaříkova a ZŠ Salvátor. První tři žáci z každé kategorie obdrželi diplom a podle svého umístnění bronzovou, stříbrnou nebo zlatou olovnici a také hodnocené ceny od sponzora soutěžního klání. Všichni žáci si rovněž ze soutěže odnesli drobný dárek a vlastnoručně zhotovený výrobek. Stojí za připomenutí, že někteří z účastníků soutěže pravidelně navštěvují odborné polytechnické kroužky pořádané právě meziříčskou průmyslovkou.

Výsledky soutěže v kategorii dívky:

  1. Barbora Mervartová, ZŠ Salvátor

  2. Andrea Anna Juříčková, ZŠ Šafaříkova

  3. Viola Stančíková, ZŠ Šafaříkova

Výsledky soutěže v kategorii chlapci:

  1. Jiří Korabečný, ZŠ Šafaříkova

  2. Lukáš Masař, ZŠ Salvátor

  3. Radim Pospíšil, ZŠ Salvátor a Lukáš Vanduch, ZŠ Šafaříkova

Soutěž proběhla díky finanční podpoře firmy HaCase s.r.o.

Uvedené firmě děkujeme za tuto podporu, které si velmi vážíme.

Poděkovat je také třeba všem zúčastněným žákům základních škol, přítomným pedagogům a vedení výše zmíněných ZŠ. Poděkování náleží i pedagogům školy, kteří se na realizaci a organizaci soutěže pro základní školy podíleli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek