Cesta: Aktuality » Přijímací zkoušky – 1. a 2. řádný termín


Řádné termíny přijímacích zkoušek pro denní formu oborů vzdělání
36-47-M/01 Stavebnictví,
36-45-M/01 Technická zařízení budov,
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba,
a 36-44-L/51 Stavební provoz

se konají v pátek 12. a pondělí 15. dubna 2019.


Veškeré podrobnosti najdou uchazeči v pozvánkách, které jim budou doručeny poštou.

Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %.
O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení.

Zkušební schéma MATEMATIKA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

8:30

15

70 / 8:45-9:55

5

             25 %             

8:30

15

90 / 8:45-10:15

5

             50 %             

8:30

15

105 / 8:45-10:30

5

             75 %             

8:30

15

125 / 8:45-10:50

5

            100 %            

8:30

15

140 / 8:45-11:05

5

Zkušební schéma ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časové navýšení
pro konání zkoušky

Začátek
administrace
zkoušky
v učebně

Úvodní
administrace
(min)

Zkouška
(min)/předpoklad

Závěrečná
administrace
(min)

                               

10:50

15

60 / 11:05-12:05

5

             25 %             

10:50

15

75 / 11:05-12:20

5

             50 %             

11:05

15

90 / 11:20-12:50

5

             75 %             

11:25

15

105 / 11:40-13:25

5

            100 %            

11:40

15

120 / 11:55-13:55

5

Celé znění Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/file/49431/.

 
Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
Fax: +420 571 751 010

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
urban@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz