Cesta: Aktuality » Omezené výuka odborného výcviku pro učební obory od 1. 6. 2020


Omezené výuka odborného výcviku pro učební obory od 1. 6. 2020

Od 1. června 2020 bude zahájen v omezené míře odborný výcvik v souladu s právními předpisy a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s pokyny a hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví dle rozpisu praktického vyučování, viz příloha 1.

Účast v odborném výcviku bude v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dobrovolná. Pro účast žáků v dílnách školy jsou závazná Pravidla omezené výuky praktického vyučování - odborného výcviku pro žáky prvního až třetího ročníku učebních oborů, viz příloha 2.

Žáci se k výuce předem přihlašovat nemusí. Každý žák, který se bude účastnit omezené výuky, při prvním vstupu do školních dílen předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví a s Pravidly omezené výuky praktického vyučování - odborného výcviku pro žáky prvního až třetího ročníku učebních oborů v období od 1. června 2020 vydanými Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí. Prohlášení u nezletilých žáků bude podepsáno také zákonným zástupcem. Toto čestné prohlášení si zletilý žák může vytisknout předem nebo jej obdrží před vstupem do budovy školy, viz příloha č. 3.

V době přestávky nebude dovoleno žákům odcházet, svačinu si tak žáci budou muset přinést z domu, popř. s ohledem na posunutý čas zahájení výuky si svačinu zakoupit. V období, kdy bude probíhat omezená výuka odborného výcviku, je pro žáky v provozu školní jídelna. V případě zájmu si žáci musí obědy přihlásit vždy předcházející pracovní den do 11.00 hod prostřednictvím portálu www.strava.cz, e-mailem m.masarikova@spsstavvm.cz nebo telefonicky na 571 751 026. Výdej obědů je v době 11.00–12.30 hod. Provoz školní jídelny se řídí Mimořádným bezpečnostním opatřením uvedeným v příloze č. 4.

Dojde-li k aktuálním časovým změnám harmonogramu uvolňování nebo ke zhoršení epidemiologické situace, bude rozvrh aktualizován s pokyny MŠMT nebo MZ. Žáci a rodiče budou následně o změnách bezodkladně informováni. Tyto informace budou rovněž uveřejněny prostřednictvím informačního systému EduPage.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami

s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání »

Construsoft BIM Awards 2019–2020

Hlasujte pro projekt našeho žáka! »

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku

maturitních oborů »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz