Cesta: Aktuality » Mosty ze špejlí


Mosty ze špejlí

V jednom z posledních týdnů školního roku naše škola zařadila projektový den. Studenti si vyzkoušeli proces návrhu, stavby a zatěžovací zkoušky na modelech mostů v rámci akce "Mosty ze špejlí".

Stavby modelů mostů se zúčastnily dvě třídy třetího ročníku maturitních oborů - A3 a DS3. Třídy se rozdělily na týmy po čtyřech nebo pěti studentech, celkem 11 týmů. Úkolem každé skupiny bylo vytvořit model mostu, který překlene vzdálenost 60 cm. Most tedy musel být delší o uložení na podporách na každé straně. Každý tým měl k dispozici určité množství dřevěných špejlí, provázku, lepidla a gumiček, dále tavnou pistoli.

Studenti využili svých znalostí zákonitostí statiky, se kterými se seznamují ve vyučování, a také svůj cit pro konstrukce staveb i manuální zručnost. Nutná byla týmová spolupráce. Týmy měly již dopředu promyšleno, jak budou most konstruovat. Hotové mosty byly navzájem porovnány na základě nosnosti.

Pro stavbu modelů mostů byly vyhrazeny čtyři vyučovací hodiny. Stavba samotná probíhala ve školních dílnách. Na finále se všichni sešli ve školním atriu, přišli i diváci. Každý most byl vystaven zátěžové zkoušce: na most byl zavěšen barel, do něj se postupně přilévala voda až do kolapsu konstrukce. Objem vody v barelu, který most přenesl, byl přepočten na hmotnost. Ta pak sloužila jako hodnotící kritérium. Vítězové byli odměnění poukazem do knihkupectví a  čokoládou pro každého člena.

Akce se vydařila, studenti vytvářeli své mosty s nasazením, zkoušení bylo napínavé, mezi týmy vládla zdravá soutěživost co do nosnosti, ale i typu konstrukce a estetického dojmu.

 

Vítězné týmy:

místo: tým Dycky most - nosnost 44,07 kg, efektivita 98,6 násobek hmotnosti mostu

místo: tým Kuchaříčci - nosnost 35,02 kg, efektivita 88,9 násobek hmotnosti mostu

místo: tým 583 - nosnost 23,52 kg, efektivita 82,5 násobek hmotnosti mostu.

 

Studentům blahopřejeme a sdílíme s nimi radost ze všech postavených mostů.

 

 

 

 

 


Aktuální akce

Nástup na DM po hlavních prázdninách 2022

UPOZORNĚNÍ »

Mosty ze špejlí

zpráva ze školní akce »

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2022/2023, distanční studium zkrácené »

Stavba roku Zlínského kraje 2021

ocenění a úspěchy našich žáků »

Opravné, komisionální a doplňkové klasifikační zkoušky za 2. pololetí

za 2. pololetí školního roku 2021/2022 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek