Cesta: Aktuality » Konzultace pro žáky závěrečných ročníků od 11. května 2020


Konzultace pro žáky závěrečných ročníků od 11. května 2020

Nabídka a rozvrh konzultací budou zveřejněny prostřednictvím informačního systému EduPage. Organizace se řídí Pravidly uvedenými v příloze tohoto článku. Žáci 4. ročníku se k jednotlivým konzultacím přihlašují předem pomocí IS EduPage nebo jiným způsobem, který využívají pro komunikaci s daným vyučujícím během distanční výuky.

Každý žák, který se bude účastnit konzultací, při prvním vstupu do školy předkládá písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a s Pravidly konzultací pro žáky probíhajících za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky v období od 11. května 2020 vydanými Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem. Toto čestné prohlášení si žák může vytisknout předem nebo jej obdrží před vstupem do budovy školy.

V období, kdy budou probíhat konzultace je pro žáky v provozu školní jídelna. V případě zájmu si žáci musí obědy přihlásit vždy předcházející pracovní den do 11.00 hod prostřednictvím portálu www.strava.cz, e-mailem m.masarikova@spsstavvm.cz nebo telefonicky na 571 751 026 (na pondělí 11. 5. je nutno si tedy oběd přihlásit již ve čtvrtek 7. 5. 2020 do 11.00 hod).
Výdej obědů je 11.00–12.30 hod. Provoz školní jídelny se řídí Mimořádným bezpečnostním opatřením uvedeným v příloze tohoto článku.


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

od 7. prosince 2020, č. 1263 »

Obnovení prezenční výuky v závěrečných ročnících a výuky odborného výcviku učebních oborů

od středy 25. 11. 2020 a další opatření platná od 21., 23. a 30. 11. 2020 »

Zrušení Dnů otevřených dveří 6. a 7. 11. 2020

z důvodů uzavření škol »

Intranet

Přihlášení do intranetu:   


Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz