Cesta: Aktuality » Konzultace a třídnické hodiny od 9. 6. 2020


Konzultace a třídnické hodiny od 9. 6. 2020 i pro žáky jiných než závěrečných ročníků

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je od 8. 6. 2020 na naší škole umožněna osobní přítomnost žáků i jiných než závěrečných ročníků.

Protože 8. 6. se konají Jednotné přijímací zkoušky, jejichž organizace z důvodu zajištění ochrany zdraví vylučuje přítomnost žáků školy, mohou se konzultace, přezkoušení a třídnické hodiny konat až od 9. 6. 2020.

Tyto vzdělávací aktivity je možné pořádat ve skupinách nejvýše 15 žáků a to výhradně po předchozí domluvě s příslušným vyučujícím či třídním učitelem. Přihlašování žáků bude možné prostřednictvím IS EduPage nebo jiným způsobem využívaným pro komunikaci s daným vyučujícím během distanční výuky. Možnost individuálních konzultací zůstává zachována i pro žáky závěrečných ročníků, a to až do termínu jejich ústních maturitních či závěrečných zkoušek.

Přesnější pravidla týkající se ochrany zdraví během těchto vzdělávacích aktivit a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění jsou připojena v přílohách.

U nezletilých žáků musí být čestné prohlášení podepsáno zákonným zástupcem, u zletilých žákem. Prohlášení se odevzdávají příslušnému vyučujícímu při prvním vstupu do školy.

Vedení Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Zrušení mimořádného opatření za dne 19. června 2020

s účinností od 1. 7. 2020 »

Vydání vysvědčení pro 1.–3. ročník maturitních oborů a 1.–2. ročník učebních oborů

30. 6. 2020 »

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

pro školní rok 2020/2021 »

Mimořádné opatření MZ ČR o omezení provozu škol a školských zařízení

s účinností ode dne 27. června do 30. června 2020 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz