Cesta: Aktuality » Informace pro žáky


Informace pro žáky

Žádáme všechny žáky, aby z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole od 11. 3. 2020, sledovali pravidelně minimálně jednou denně informační systém školy EduPage, případně svůj e-mail, pokud jej škole poskytli. Prostřednictvím těchto informačních kanálů budou žákům zasílány studijní materiály a úkoly. Zpracování těchto úkolů bude součástí klasifikace.

vedení školy


Aktuální akce

Mimořádné opatření MZ ČR o omezení provozu škol a školských zařízení

s účinností ode dne 1. června 2020 »

Mimořádné opatření MZ ČR – nošení ochranných prostředků dýchcích cest

s účinností od 26. 5. 2020 »

Pozvánky k přijímacím zkouškám

byly odeslány ve čtvrtek 21. 5. 2020 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz