Cesta: Aktuality » Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku


Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku maturitních oborů

Vážení rodiče žáků 1. ročníku,

vzhledem k dané situaci, kdy dle pokynů MŠMT máme maximálně omezit vstup cizích osob do školy, Vám posíláme informace týkající se požadavků naší školy na výuku v jednotlivých předmětech. Prosím Vás tedy, abyste do školy, pokud to není nutné, nevstupovali. Velice Vám děkuji za Vaši vstřícnost.

Platí tedy, že žáci prvního i dalších ročníků nastupují 1. 9. 2020 v 8.00 hodin do školy, kde budou rozděleni do jednotlivých tříd a získají základní informace o chodu školy včetně rozvrhu hodin. Protože informací, které žákům potřebujeme předat, je celkem velké množství, počítejte s přítomností žáků ve škole do cca 12 hodin. Žáci v budově školy nemusí nosit roušku, ale je nutné, aby ji ve škole u sebe měli. Vzhledem k současné epidemiologické situaci vyzývám rodiče, aby do školy neposílali žáky s projevy respiračního onemocnění. Všichni žáci si na zahájení školního roku vezmou přezůvky, sešit (blok) a psací potřeby.

Dne 1. 9. 2020 bude na stránkách školy zveřejněn školní řád a vy budete formou dopisu požádáni, abyste potvrdili podpisem, že jste se s ním seznámili. Prosím, aby byla pozornost věnována zejména omlouvání žáků a klasifikaci.

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovná poradkyně Mgr. Jiřina Krmelová (krmelova@spsstavvm.cz), která poskytuje individuální konzultace žákům nebo jejich zákonným zástupcům, v případě potřeby zajišťuje konzultace v poradenských zařízeních, u klinického psychologa atd. pokud žák potřebuje podpůrná opatření vzhledem ke specifickým poruchám učení nebo ze zdravotních důvodů, je potřeba kontaktovat výchovnou poradkyni a doložit potvrzení odborného pracoviště (PPP, SPC lékař aj.).

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím aplikace EduPage. Přihlašovací údaje k žákovským účtům předá žákům třídní učitel 1. 9. 2020. Přihlašovací údaje k rodičovským účtům EduPage vám budou zaslány na vámi zadaný e-mail ihned po jeho nahlášení třídnímu učiteli. V případě, že nemáte e-mail, je nutno si s třídním učitelem dohodnout náhradní způsob předání přihlašovacích údajů. Žádám vás, abyste své přihlašovací údaje nedávali k dispozici svým dětem.

V EduPage jsou dostupné informace o klasifikaci žáka, jeho absenci a aktuální informace týkající se provozu školy. Systém vám rovněž umožňuje zadávat elektronické omluvenky. Přihlásit se do systému můžete na adrese www.stavebkavalmez.edupage.org. Po přihlášení je možné si také nainstalovat příslušnou mobilní aplikaci.

Třídní učitelé tříd 1. ročníku

A1 - třídní učitel RNDr. Martin Dvořák, dvorak@spsstavvm.cz
DS1 - třídní učitelka Mgr. Lucie Pustková, pustkova@spsstavvm.cz
T1 - třídní učitel Ing. Svatopluk Pešek, pesek@spsstavvm.cz

Doporučené pomůcky pro školní rok 2020/21 a další pokyny do jednotlivých předmětů

Obor Stavebnictví

Odborné předměty
- kalkulátor s funkcemi
- trojúhelník 45° s úhloměrem
- trojúhelník 60° a odvěsna cca 30 cm
- kružítko- mikrotužka
- rýsovací prkno A2
- příložník A2
- obal na rýsovací prkno A2 (doporučuje se)
- šablony: kolečka a zařizovací předměty 1:50
- sešity velké nelinkované (A4)

Praxe
- pracovní oděv (montérkové kalhoty a blůza)
- pokrývka hlavy (čepice s kšiltem)
- uzavřená pracovní obuv (kožená, kotníková)
- zednická lžíce
- zednické kladivo
- metr
- tesařská tužka
- olovnice
- poznámkový blok A5

Obor Technická zařízení budov

Technické kreslení a Základy stavitelství
- trojúhelník 45° s úhloměrem
- trojúhelník 60° a odvěsna cca 30 cm
- kružítko (šablona kružnice)
- mikrotužka, tužka (tvrdá a měkká)
- rýsovací prkno A2 (lze na začátku roku odkoupit od starších spolužáků)
- příložník A2 (lze na začátku roku odkoupit od starších spolužáků)
- kalkulátor s funkcemi

Praxe
- pracovní oděv (montérkové kalhoty a blůza)
- pokrývka hlavy (čepice s kšiltem)
- uzavřená pracovní obuv (kožená, kotníková)
- metr
- tužka
- poznámkový blok A5

Všeobecně vzdělávací předměty pro obory Stavebnictví a Technická zařízení budov

Český jazyk a literatura

- Český jazyk a literatura na středních školách se oproti základním školám liší především v tom, že se více zaměřuje na literaturu, dějiny literatury a teorii literatury. Samozřejmě se budeme věnovat také mluvnici a pravopisu. Nedílnou součástí výuky bude také sloh, abychom žáky připravili ke státní maturitní zkoušce, která se skládá ze slohové práce, didaktického testu a ústní maturitní zkoušky.
- Učebnice a pracovní sešity do českého jazyka a literatury budou žákům objednány a nakoupeny přes školu, nekupují si je sami. Předpokládána cena je cca 700 Kč.
- Žáci budou mít zvlášť sešit do literatury, zvlášť sešit do mluvnice a slohu. Bližší požadavky si řeknou vyučující předmětu na první hodině.
- Od začátku školního roku je vyžadována pravidelná příprava do vyučování.

Anglický jazyk
- Učebnice a pracovní sešity do anglického jazyka budou žákům objednány a nakoupeny přes školu, nekupují si je sami. Předpokládána cena je 700 Kč (škola má na nákup 30% slevu). Učebnice žáci využívají 1 a půl roku. Je zakázáno, aby žáci využívali učebnice z předchozích/budoucích ročníků.
- Žákům budou objednány časopisy Bridge, se kterými se v hodinách AJN pracuje, předpokládaná cena je 250 Kč.
- Žákům bude nabídnuto doučování zdarma.
- Požadavky na sešity si řeknou vyučující předmětu na první hodině.
- Od začátku školního roku je vyžadována pravidelná příprava do vyučování.

Matematika
- Psací a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník 45° s úhloměrem, kružítko, mikrotužka).
- Středoškolská kalkulačka (případný nákup odložte, vhodné je koupit model splňující požadavky maturitní zkoušky z MAT, o kterých budou jednotliví vyučující opět informovat v hodině).
- Učebnice matematiky budou pro všechny třídy 1. ročníku objednány hromadně na začátku září.
- Sešit podle požadavků jednotlivých vyučujících, které budou oznámeny v 1. hodině matematiky.

Tělesná výchova
- Cvičební úbor čistý, nepotrhaný, tzn. trenýrky (kraťasy, tepláky), triko, ponožky.
- Cvičební obuv do tělocvičny s „nepíšící" podrážkou, nepotrhaná apod.
- Lyžařský výcvikový kurz je v rámci ŠVP, tedy je povinný. Proběhne na Horní Bečvě s ubytováním v hotelu Labyrint, výcvik bude ve Skiareálu Sachova studánka. Cena kurzu je 3.000,- Kč (ubytování, doprava, vleky).

Informace školní jídelny

Aktuální ceny jídel: obědy - 35.00 Kč
celodenní stravné včetně obědů - 105.00 Kč

Úhrada se provádí inkasem - zálohově na následující měsíc s průběžným vyúčtováním přeplatků, nedoplatků.
Žáci ubytovaní na DM hradí současně se stravným i ubytování /1100,- Kč měsíčně/.

Změny jídel, přihlášení, odhlášení se provádí nejpozději do 11.00 hodin na následující den
- v počítači ŠJ
- na internetové adrese: www.strava.cz, číslo zařízení 3043
- telefonicky nebo osobně u vedoucí ŠJ (Marcela Masaříková, tel. 571 751 026).

V případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutné obědy dopředu odhlásit. Zpětné odhlášky nelze provést. V případě, že oběd nebude odhlášen nebo vyzvednut, bude uhrazen v plné nedotované výši.

Postup pro vyřízení stravy:
- povolit inkaso pro ŠJ /viz tiskopis Přihláška ke stravování/
- doručit tiskopis Přihláška ke stravování do kanceláře ŠJ na e-mailovou adresu m.masarikova@spsstavvm.cz

Žáci, kteří doručí přihlášku do pondělí do 12.00 hod, budou mít už 1. 9. 2020 přihlášený oběd. Informace o způsobu úhrady obědů za září budou žákům předány osobně vedoucí školní jídelny 1. 9. 2020.
Podrobné informace viz www.stavebkavalmez.cz, sekce Informace o škole, Školní jídelna.

Kontakty na jednotlivé zástupce ředitelky najdete rovněž na www.stavebkavalmez.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte v průběhu pondělí 31. 8. 2020 na telefonní čísla 571 751 011, 603 827 244 (sekretariát) nebo 733 718 580 (ředitelka).

 

Vážení rodiče, těšíme se na vzájemnou spolupráci a pevně věříme, že Vaše děti i vy budete se studiem na naší škole spokojeni.

 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA
ředitelka

 

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

AKTUALIZACE PO NÁHRADNÍM TERMÍNU: Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (všechna zaměření)

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2021/2022, distanční studium zkrácené »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor Technická zařízení budov

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Výsledky 2. kola přijímacího řízení, učební obory, pro školní rok 2021/2022

pro školní rok 2021/2022, denní studium »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek