Cesta: Aktuality » Exkurze IKM3 a MTs2 +K2


Podzimní exkurze žáků učebních oborů instalatér, klempíř a malíř

Ve středu 23. 10. 2019 navštívili naši žáci Zámek Kunín, národní kulturní památku "Dolní oblast Vítkovice" a technologické a vědecké centrum " Malý svět techniky" v Ostravě.
Zámek Kunín patří k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Pro hrabata z Harrachu jej v letech 1726 - 1734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt. Největšího rozkvětu se zámek dočkal na přelomu 18. a 19. století za osvícené majitelky Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené z Harrach-Hohenemsu, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Jeho nejznámějším žákem byl pozdější Otec národa a velký český historik František Palacký. Zdevastovaný zámek je od roku 1999 ve vlastnictví obce Kunín. Prošel rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vracejí původní zámecké sbírky.
Žáci si mohli prohlédnout například pohostinské pokoje, ložnice a učebny zámecké školy se zařízením a empírovou nástěnnou výmalbou, Zámeckou obrazárnu, Lovecký pokoj, Dámský pokoj, Velkou jídelnu, Hudební a taneční pokoj. Kostelní chodbou jsme se dostali do Velkého sálu s renesančními portréty členů významného rodu Hohenemsů, do Čajovny a Žlutého pokoje s původní empírovou výmalbou a zařízením. Prohlídku završila návštěva zámecké půdy s unikátním barokním komínovým systémem.

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice byla dalším cílem našich žáků učebních oborů klempíř, instalatér a malíř. Projektem „Nové Vítkovice" přináší Ostrava svým návštěvníkům jedinečnou možnost spojit bohatou průmyslovou historii se současností. Studenti, za doprovodu zkušených průvodců, měli možnost si prohlédnout vysokou pec a prostřednictvím reálných exponátů se dozvěděli vše podstatné o výrobě surového železa, což velmi prakticky doplnilo teoretické poznatky získané ve školních lavicích.

Dalším cílem naší prohlídky byl „ Malý svět techniky". Expozice Malého světa techniky U6 je zakomponovaná do srdce industriálního objektu bývalé VI. energetické ústředny v Dolních Vítkovicích. Studenti se dozvěděli nejen něco o historii samotných Vítkovic, ale i něco málo o hornictví, metalurgii, parních strojích a spalovacích motorech. Samozřejmě, měli možnost všechno si osahat a vyzkoušet.
Podzimní exkurze žáků učebních oborů instalatér, klempíř a malíř se skutečně vydařila.

Ing. Milena Bryolová, Ing. Alena Tvrdoňová

  

 


Aktuální akce

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz