Cesta: Aktuality » Opravné, komisionální a doplňkové klasifikační zkoušky za 2. pololetí


Termíny konání opravných, komisionálních a doplňkových klasifikačních zkoušek
za 2. pololetí školního roku 2021/2022
a jmenování zkušebních komisí

Zveřejněno 27. 6. 2022

(Uvedený čas je čas zahájení zkoušky, zkoušce předchází 15-ti minutová příprava, není-li uvedeno jinak.)
Žákům s poskytovanými podpůrnými opatřeními bude navýšen čas dle příslušného doporučení školského poradenského zařízení.

Čtvrtek 30. 6. 2022

Komisionální přezkoušení
Zkušební komise Příjmení a jméno žáka (žákyně) Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 – SME

JN

 

DS3

KOS

10.15


Učebna: U52
Předseda: Ing. Miroslava Pavelková                  
Členové: Ing. Mariana Kostková
Ing. Marie Kozáková

Zveřejněno 29. 6. 2022

(Uvedený čas je čas zahájení zkoušky, zkoušce předchází 15-ti minutová příprava, není-li uvedeno jinak.)
Žákům s poskytovanými podpůrnými opatřeními bude navýšen čas dle příslušného doporučení školského poradenského zařízení.

Pátek 26. 8. 2022

Doplňkové klasifikační zkoušky
Zkušební komise Příjmení a jméno žáka Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 - ANJ JN DS3 DRO 8:15
Učebna: JAZ1
Předseda: PaedDr. Drahomíra Hegarová
Členové: Mgr. Jiří Drozd
Mgr. Vanda Croke

 

Pondělí 29. 8. 2022

Opravné zkoušky
Zkušební komise Příjmení a jméno žáka Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 - MAT DR
JV

ZJ

PT

RE
A1
TS1
TS1
DS2
DS2
SKA
SUC
SUC
SKA
SKA
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
Učebna: U55
Předseda: Mgr. Alena Šimonková             
Členové: Mgr. Kateřina Skalická
Mgr. Pavla Sucháčková


Zkušební komise Příjmení a jméno žáka Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 2 - DEJ ŽT
TS1
DRO
8:15
Učebna: JAZ1
Předseda: PaedDr. Drahomíra Hegarová
Členové: Mgr. Jiří Drozd
Mgr. Petr Křístek

 

Zkušební komise Příjmení a jméno žáka Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 3 - SME
JN
A3
DS3
PAV
KOS
8:15
8:30
Učebna: U50
Předseda: Ing. Petr Kosík
Členové: Ing. Miroslava Pavelková       
Ing. Mariana Kostková

 

Doplňkové klasifikační zkoušky
Zkušební komise Příjmení a jméno žáka Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 4 - ANJ PK
JV

DS3
DS3
DS3
DRO
DRO
DRO
9:15
9:30
9:45
Učebna: JAZ1
Předseda: PaedDr. Drahomíra Hegarová
Členové: Mgr. Jiří Drozd
Mgr. Vanda Croke

 

Úterý 30. 8. 2022

Opravné zkoušky
Zkušební komise Příjmení a jméno žáka Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 1 - CHE DR
ZJ 1)
ŽL 2)
ŽT
A1
TS1
TS1
TS1
DVO
DVO
DVO
DVO
8:15
8:30
8:45
9:00
Učebna: PFYZ
Předseda: Mgr. Kateřina Skalická 1) Zkoušce předchází 30minutová příprava.
2) Zkoušce předchází 30minutová příprava.
Členové: RNDr. Martin Dvořák, Ph.D.    
Mgr. Miloslav Špůrek

 

Zkušební komise Příjmení a jméno žáka Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 2 - KOC JN
PK
DS3
DS3
DOR
DOR
10:15
10:30
Učebna: U52
Předseda: Ing. Josef Vémola
Členové: Ing. arch. Marcela Dorňáková
Ing. Mária Chmelová

 

Zkušební komise Příjmení a jméno žáka Třída Zkoušející Čas zkoušky
Číslo: 3 - KOC SK 3) T3       
POB, PEK
8:30
Učebna: U30 3)  Zkoušce předchází 30minutová příprava.
Předseda: Ing. Helena Klosová
Členové: Ing. Petr Pobořil
Ing. Svatopluk Pešek                 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 27. 6. 2022 a 29. 6. 2022


Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA
ředitelka školy

 

 


Aktuální akce

Nástup na DM po hlavních prázdninách 2022

UPOZORNĚNÍ »

Mosty ze špejlí

zpráva ze školní akce »

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2022/2023, distanční studium zkrácené »

Stavba roku Zlínského kraje 2021

ocenění a úspěchy našich žáků »

Opravné, komisionální a doplňkové klasifikační zkoušky za 2. pololetí

za 2. pololetí školního roku 2021/2022 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek