Cesta: Aktuality » Construsoft BIM Awards 2019


Construsoft BIM Awards 2019

Žák naší školy Petr Vicena se zúčastnil soutěže Construsoft BIM Awards 2019 ve 3D modelování stavebních konstrukcí programem Tekla Structures.

Stal se vítězem v kategorii Studentské projekty Czech Republic and Slovakia s modelem ocelového visutého mostu Peters Bridge. Model vznikl v rámci skupiny odborných předmětů, které se týkají stavebních konstrukcí, stavební mechaniky a modelování ve 3D BIM programech. Petr se nechal inspirovat historickým mostem Manhattan Bridge stojícím v New Yorku. Pro ocelovou konstrukci však použil novodobé konstrukční materiály a spoje. Práci na mostě věnoval velké množství svého osobního času.

https://construsoftbimawards.com/peters-bridge/?lang=cs

Petr postoupil do Tekla Global BIM Awards 2020, kde změří síly se studenty z celého světa.

https://campus.tekla.com/news

Slavnostní předání cen se uskutečnilo 18. 9. 2019 na 22. Setkání uživatelů Tekla Structures v Přerově v Hotelu Jana. Této akce se za naši školu účastnili studenti Petr Vicena a Václav Stromšík. Oba velmi zdatní v práci ve 3D programech.

Součástí setkání byly workshopy, kde si mohli účastníci vyzkoušet speciální brýle pro rozšířenou realitu Microsoft HoloLens, program Trimble Connect a jeho využití v praxi, tipy pro modelování a dimenzování stavebních konstrukcí a další. Měli možnost se seznámit s novými směry a trendy ve vývoji světového stavebnictví a setkat se s odborníky z České a Slovenské republiky a s experty v programu Tekla Structures z Holandska.

Součástí Petrova ocenění je odborná stáž v renomované firmě na projektování a výrobu ocelových konstrukcí, mimo jiné i ocelových mostů.

Blahopřejeme Petrovi Vicenovi a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Ing. Miroslava Pavelková

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuální akce

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí – A4, SA4, T4, NS2, Z2

pro podzimní zkušební období 2020 »

Termíny zkoušek PČ a ústních zkoušek SČ MZ

pro podzimní zkušební období 2020 »

Rozpis opravných a doplňkových klasifikačních zkoušek pro studijní obory

za 2. pololetí – 1.–3. ročník »

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz